First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last
Suikoden Series
53294 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / USA
Offline
Posted 10/5/09 , edited 10/6/09
I liked 5, but I ended up stuck in a war that after it you go straight into a few more fights. Unfortunately I saved before that so I can''t train the characters I need to in order to progress though the game. So basically I got a almost beaten Suikoden 5 file that's now like a dud. Other then that I liked Suikoden 1, got stuck again though, but I can train if I need to in that file. I also have 3, but I was really disappointed by that one.
17197 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28
Offline
Posted 10/6/09 , edited 10/7/09
I played Suikoden 2 about .. 8 times already.
Suikoden 5 .. 4 times.
Suikoden 1 .. twice.
Suikoden 3 .. once.
Suikoden 4 .. once.
Suikoden Tactics .. dropped. x)

Most of 'em are multiple times. This game .. well, words may not describe it.
8305 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / unknown
Offline
Posted 10/10/09 , edited 10/10/09
I hope they will make suikoden VI
9624 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / M / Philippines
Offline
Posted 10/10/09 , edited 10/10/09

tempest324 wrote:

I hope they will make suikoden VI


Last time i checked their planning on making a Suikoden VI but i think its going to be on another console so i must save as early as now... hahaha
9624 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / M / Philippines
Offline
Posted 10/10/09 , edited 10/10/09
My favorite is Suikoden 2 and I already lost count how many times I replayed that game... I even tried the multiple endings as well as the side quests completion... hehehe... ^_^
8305 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / unknown
Offline
Posted 10/10/09 , edited 10/10/09

suikoden27 wrote:


tempest324 wrote:

I hope they will make suikoden VI


Last time i checked their planning on making a Suikoden VI but i think its going to be on another console so i must save as early as now... hahaha


I wish that when they make Suikoden VI they bring either Tir Mcdohl or Riou back on the game... (They are my favorite charaters)
20125 cr points
Send Message: Send PM GB Post
37 / M / Small Wooded town...
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/26/09
'I have played every Suikoden even Tactics. And my opinion is Suikoden as a series goes, is ten times better than the Final fantasy series.'

I even say if those to worlds clashed.. Suikoden would own Final Fantasy for the girly weaklings they are!
36460 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / winnipeg, manitob...
Offline
Posted 10/26/09 , edited 10/27/09


the best!
20 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / M
Offline
Posted 10/27/09 , edited 10/28/09

^ Agreed.

Although I didn't like IV all that much.

Also, haven't tried Tierkreis. Any comments on it?

Lastly, I heard a very sad rumor that VI might be the last in the series. D:
300 cr points
Send Message: Send PM GB Post
48 / F / New Jersey
Offline
Posted 10/28/09 , edited 10/28/09
I think my favorite Suikoden series has to be Suikoden 2. But on a close 2nd it would be 'Suikoden' and then 'Suikoden V'. It really is a great series. Very underrated and overlooked.
57 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31
Offline
Posted 10/29/09 , edited 10/29/09
Whoa nice guys. Have been playing suikoden 1 TO 5 but 5 still playing as have been busy with studies. Just wondering if is there any news for new suikoden series?
18926 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / ☆The WorLd☆
Offline
Posted 11/3/09 , edited 11/4/09
Suikoden's the best!
I <3 it! My fave is suiko 2 followed by 5!
97 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / M / no there
Offline
Posted 11/6/09 , edited 11/6/09
Star Suikoden Suikoden II Suikoden III Suikoden IV Suikoden V

Tenkai (天魁) Tir McDohl Riou Thomas Lazlo Freyjadour Falenas Song Jiang (Tiankui)
Tengou (天罡) Lepant Ridley Wizen/Boris Wizen Sasarai Lino En Kuldes Raja Lu Junyi (Tiangang)
Tenki (天機) Mathiu Silverberg Shu Caesar Silverberg Elenor Silverberg Lucretia Merces Wu Yong (Tianji)
Tenkan (天閒) Luc Luc Luc Ted Zerase Gongsun Sheng (Tianwen)
Ten'yuu (天勇) Humphrey Mintz Humphrey Mintz Dupa Tal Craig Laden Guan Sheng (Tianyong)
Ten'yuu (天雄) Kasim Hazil Hauser Yuber Izak Galleon Lin Chong (Tianxiong)
Tenmou (天猛) Kwanda Rosman Kiba Windamier Shiba Axel Boz Wilde Qin Ming (Tianmeng)
Ten'i (天威) Pesmerga Pesmerga Lucia Selma Nakula Huyan Zhuo (Tianwei)
Ten'ei (天英) Gremio Sierra Mikain Yuiri Aldo Lyon Hua Rong (Tianying)
Tenki (天貴) Warren Teresa Wisemail Salome Harras Schtolteheim Reinbach III Talgeyl Chai Jin (Tiangui)
Tenfu (天富) Kun To Nina Jimba Chiepoo Eresh/Euram Barows Li Ying (Tianfu)
Tenmen (天滿) Cleo Feather/Sigfried/Abizboah Juan Paula Dinn Zhu Tong (Tianman)
Tenko (天孤) Viktor Viktor Sergeant Joe Kika Kyle Lu Zhishen (Tiangu)
Tenshou (天傷) Valeria Valeria/Tomo Hugo Keneth Zegai Wu Song (Tianshang)
Tenritsu (天立) Griffith Fitcher Bazba Ramada Isato Dong Ping (Tianli)
Tenshou (天捷) Clive Clive Yun Travis Haswar Zhang Qing (Tianjie)
Ten'an (天暗) Flik Flik Edge Snowe Vingerhut Belcoot Yang Zhi (Tian-an)
Tenyuu (天祐) Camille Tsai Yumi Rachel Norma Xu Ning (Tianyou)
Tenkuu (天空) Kreutz Jess Fubar Helga Ax Suo Chao (Tiankong)
Tensoku (天速) Stallion Stallion Nash Latkje Cedric Cathari Dai Zong (Tiansu)
Ten'i (天異) Kage Georg Prime Aila Keen Georg Prime Liu Tang (Tianyi)
Tensatsu (天殺) Fu Su Lu Hanna Hallec Gau Ernst Li Kui (Tiansha)
Tenbi (天微) Kirkis Killey Chris Lightfellow Gretchen Killey Shi Jin (Tianwei)
Tenkyuu (天究) Milich Oppenheimer Anita Estella Konrad Shula Vayla Mu Hong (Tianjiu)
Tentai (天退) Pahn Feather/Sigfried/Abizboah Cecile Jewel Shoon Lei Heng (Tiantui)
Tenju (天壽) Sonya Shulen Nanami Geddoe Katarina Cott Bernadette Egan Li Jun (Tianshou)
Tenken (天劍) Anji Rina Melville Lo Seng Volga Ruan Xiaoer (Tianjian)
Tenpei (天平) Tai Ho Tai Ho Ace Shiramine Lance Zhang Heng (Tianping)
Tenzai (天罪) Kanak Eilie Alanis Lo Fong Wasil Ruan Xiaowu (Tianzui)
Tenson (天損) Yam Koo Yam Koo Queen Ugetsu Flail Zhang Shun (Tiansun)
Tenpai (天敗) Leonardo Bolgan Elliot Lo Hak Orok Ruan Xiaoqi (Tianbai)
Tenrou (天牢) Hix Hix Franz Rakgi Yoran Yang Xiong (Tianlao)
Tensui (天慧) Tengaar Tengaar Iku Rikie Nick Shi Xiu (Tianhui)
Tenbou (天暴) Varkas Freed Yamamoto Scott Jango Wilhelm Xie Zhen (Tianbao)
Tenkoku (天哭) Sydonia Yoshino Yamamoto Ernie Brec Mueller Xie Bao (Tianku)
Tenkou (天巧) Eileen Chaco Dios Flare En Kuldes Toma Yan Qing (Tianqiao)
Chikai (地魁) Leon Silverberg Klaus Windamier Albert Silverberg Tanya Cius Zhu Wu (Dikui)
Chisatsu (地煞) Georges Gilbert Mua Jeremy Raven Huang Xin (Disha)
Chiyuu (地勇) Ivanov Tetsu Dominic Gareth Shinro Sun Li (Diyong)
Chiketsu (地傑) Jeane Jeane Jeane Jeane Jeane Xuan Zan (Dijie)
Chiyuu (地雄) Eikei Wakaba Shabon Lilon Norden Hao Siwen (Dixiong)
Chii (地威) Maximillian Maximillian Fred Maximillian Gary Isabel Han Tao (Diwei)
Chiei (地英) Sancho Genshu Rico Ema Mathias Peng Qi (Diying)
Chiki (地奇) Grenseal Camus Percival Fraulein Sigurd Rahal Shan Tinggui (Diqi)
Chimou (地猛) Alen Miklotov Borus Redrum Hervey Roog Wei Dingguo (Dimeng)
Chibun (地文) Tesla Jude Twaikin Micky Gunde Xiao Rang (Diwen)
Chisei (地正) Jabba Lebrante Nadir Nabokov Bastan Pei Xuan (Dizheng)
Chikatsu (地闊) Lorelai Lorelai Duke Frederica Lorelai Ou Peng (Dikuo)
Chikou (地闔) Blackman Tony Barts Mao Goesch Deng Fei (Dihe)
Chikyou (地強) Joshua Levenheit Gijimu Bright Bartholomew Fuwalafuwalu Yan Shun (Diqiang)
Chian (地暗) Morgan Rikimaru Toppo Helmut Richard Yang Lin (Di-an)
Chifu (地輔) Mose Gantetsu Beechum Pablo Wabon Ling Zhen (Difu)
Chikai (地會) Esmeralda Simone Verdicci Gau Bang Luserina Barows Jiang Jing (Dihui)
Chisa (地佐) Melodye Connell Reed Liloon Rania Lü Fang (Dizuo)
Chiyou (地佑) Chapman Hans Samus Lilen Mohsen Guo Sheng (Diyong)
Chirei (地靈) Liukan Huan Mio Yu Silva An Daoquan (Diling)
Chiju (地獸) Fukien Tuta Tuta Carrie Murad Huangfu Duan (Dishou)
Chibi (地微) Futch Futch Futch Dario Gavaya Wang Ying (Diwei)
Chikei (地慧) Kasumi Kasumi/Tomo Lilly Pendragon Millay Hazuki Hu San Niang (Dihui)
Chibaku (地暴) Maas Badeaux Jefferson Reinhold Moroon Bao Xu (Dibao)
Chizen (地然) Crowley Mazus Sarah Warlock Levi Fan Rui (Diran)
Chishou (地猖) Fuma Mondo Watari Akaghi Shigure Kong Ming (Dichang)
Chikyou (地狂) Moose Sasuke Ayame Mizuki Sagiri Kong Liang (Dikuang)
Chihi (地飛) Meese Leona Sebastian Ornan Marina Xiang Chong (Difei)
Chisou (地走) Sergei Adlai Shizu Manu Babbage Li Gun (Dizou)
Chikou (地巧) Kimberly Raura Hortez VII Rene Haleth Jin Dajian (Diqiao)
Chimei (地明) Sheena Sheena Elaine America Nifsara Ma Lin (Diming)
Chisin (地進) Kessler Kinnison Jacques Nico Yahr Tong Wei (Dijin)
Chitai (地退) Marco Shiro Joker Wendel Nelis Tong Meng (Ditui)
Chiman (地滿) Gen Amada Wan Fu Tov Muroon Meng Kang (Diman)
Chisui (地遂) Hugo Emilia Eike Phil Alhazred Hou Jian (Disui)
Chishuu (地周) Hellion Zamza Leo Gallen Eugene Bergen Chen Da (Dizhou)
Chiin (地隱) Mina Karen Roland Lesaurus Mitsuba Miakis Yang Chun (Diyin)
Chii (地異) Milia Lo Wen Sharon Lilan Sharmista Zheng Tianshou (Diyi)
Chiri (地理) Kamandol Tenkou Nicolas Nataly Zunda Tao Zongwang (Dili)
Chishun (地俊) Juppo Gadget Gadget Z Nao Sorensen Song Qing (Dijun)
Chigaku (地樂) Kasios Annallee Nei Etienne Cornelio Yue He (Diyue)
Chishou (地捷) Viki Viki Viki Viki Viki Gong Wang (Dijie)
Chisoku (地速) Rubi Koyu Viki (Child) Kate Zweig Ding Desun (Disu)
Chichin (地鎮) Vincent De Boule Vincent De Boule Augustine Nabor Charlemagne Josephine Mu Chun (Dizhen)
Chikei (地嵇) Meg Meg Belle Rita Lu Cao Zheng (Diji)
Chima (地魔) Taggart Mukumuku Koroku Oleg Maroon Song Wan (Dimo)
Chiyou (地妖) Giovanni Marlowe Cody Arthur Perrault Taylor Du Qian (Diyao)
Chiyuu (地幽) Quincy Richmond Kidd Deborah Oboro Xue Yong (Diyou)
Chifuku (地伏) Apple Apple Apple Agnes Lelei Shi En (Difu)
Chihi (地僻) Kai Long Chan Chan Kenji Trishtan Genoh Li Zhong (Dipi)
Chikuu (地空) Lotte Millie Mel Noah Meroon Zhou Tong (Dikong)
Chiko (地孤) Mace Tessai Peggi Adrienne Dongo Tang Long (Digu)
Chizen (地全) Onil Taki Martha Setsu Fuyo Du Xing (Diquan)
Chitan (地短) Kuromimi Gengen Wilder Nalkul Logg Zou Yuan (Diduan)
Chikaku (地角) Gon Gabocha Rhett Champo Lun Zou Run (Dijiao)
Chishuu (地藏) Antonio Yuzu Louis Keeferson Funghi Shun Min Zhu Gui (Diqiu)
Chizou (地囚) Lester Hai Yo Mamie Pecola Retso Zhu Fu (Dicang)
Chihei (地平) Kirke Kahn Marley Ruby Maxine Egbert Aethlebald Cai Fu (Diping)
Chison (地損) Rock Barbara Muto Basil Chuck Cai Qing (Disun)
Chido (地奴) Ledon Sid Landis Igor Byakuren Li Li (Dinu)
Chisatsu (地察) Sylvina Shin Kathy Lilin Kisara Li Yun (Dicha)
Chiaku (地惡) Ronnie Bell Oulan Emily Karl Nikea Jiao Ting (Di-e)
Chishuu (地丑) Gaspar Shilo Billy Gunter Linfa Shi Yong (Dichou)
Chisu (地數) Window Alex Mike Desmond Faylon Sun Xin (Dishu)
Chiin (地陰) Marie Hilda Luce Louise Faylen Gu Dasao (Diyin)
Chikei (地刑) Zen Bob Sanae Yamamoto Kevin Subala Zhang Qing (Dixing)
Chisou (地壯) Sarah Ayda Anne Pam Urda Sun Erniang (Dizhuang)
Chiretsu (地劣) Sansuke Pico Goro Taisuke Miroon Wang Dingliu (Dilie)
Chiken (地健) Qlon Alberto Piccolo Nalleo Chisato Yu Baosi (Dijian)
Chikou (地耗) Templeton Templeton Rody Haruto Takamu Bai Sheng (Dihao)
Chizoku (地賊) Krin Hoi Guillaume Oskar Roy Shi Qian (Dizei)
Chikou (地狗) Chandler Gordon Gordon Chadli Sairoh Duan Jingzhu (Digou)
734 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / New york
Offline
Posted 3/17/10 , edited 3/18/10
Suikoden.....Suikoden!! I love suikoden!! It's my favorite game series of all time and my favorite video game of all time is a Suikoden, it is my favorite rpg and rpg series and it rocks!

My favorite is a tie between the 2nd and the 5th. However I love all of the suikodens even 4 and Tierkreis.
My favorite all time character is millie from suikoden 2.
For each suikoden
Suikoden 1: Cleo & Meg
Suikoden 2: Millie
Suikoden 3: Mel
Suikoden 4: Rita & Paula & Kenneth.
Suikoden Tactics: Rita
Suikoden 5: Lu
Suikoden Tierkreis : Undecided.

I even made a suikoden forum.
Posted 3/19/10 , edited 3/19/10
"It took hundreds to kill me, but I killed humans by the THOUSANDS!!!" That is all, now I leave.
First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last
You must be logged in to post.