Post Reply Hitman Reborn
Creator
955 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / M'sia
Offline
Posted 2/24/08
Seiyuu [View Complete Seiyuu Data]

Director
Imaizumi, Kenichi


Producer
Kataoka, Yoshiro
Yoshimura, Yukio

Script/Writer
Kishima, Nobuaki


Music
Sahashi, Toshihiko
Nagaoka, Kazuhiro

Storyboard
Imaizumi, Kenichi

Series Composition
Kishima, Nobuaki
You must be logged in to post.