First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last
[GAME]Shugo Chara Survivor( wait 3 hour to re-vote)
Member
1877 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Malaysia
Offline
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 36
Tsukiyomi Ikuto, 31
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 29
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,26
Yuu Nikaidou,27
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 36
Tsukiyomi Ikuto, 30
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,26
Yuu Nikaidou,27
Member
477 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Alor star Kedah,...
Offline
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 37
Tsukiyomi Ikuto, 30
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,25
Yuu Nikaidou,27
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 37
Tsukiyomi Ikuto, 31
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,24
Yuu Nikaidou,27
Moderator
5505 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / huh!!!me?.......h...
Offline
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,34
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 31
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,24
Yuu Nikaidou,27
Member
219 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F
Offline
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,34
Souma Kukai, 37
Tsukiyomi Ikuto, 32
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,24
Yuu Nikaidou,27
Member
1877 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Malaysia
Offline
Posted 5/14/08 , edited 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 37
Tsukiyomi Ikuto, 31
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,24
Yuu Nikaidou,27
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 31
Rima Mashiro, 30
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,23 <_<;
Yuu Nikaidou,27
Member
477 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Alor star Kedah,...
Offline
Posted 5/14/08 , edited 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 31
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,22
Yuu Nikaidou,27

very hard choice~
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 32
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,21
Yuu Nikaidou,27
Posted 5/14/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 33
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,20
Yuu Nikaidou,26
Posted 5/15/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 34
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,19
Yuu Nikaidou,26
Posted 5/15/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 39
Tsukiyomi Ikuto, 34
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 30
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,18
Yuu Nikaidou,26
Member
1877 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Malaysia
Offline
Posted 5/15/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 39
Tsukiyomi Ikuto, 34
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 31
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,17 almost dead
Yuu Nikaidou,26
Member
219 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F
Offline
Posted 5/15/08
Amu Hinamori,35
Souma Kukai, 38
Tsukiyomi Ikuto, 35
Rima Mashiro, 31
Hotori Tadase, 31
Kairi Sanjou, 28
Hoshina Utau, 29
fujisaki nadashro, 29
yuki yaya,17
Yuu Nikaidou,26
First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last
You must be logged in to post.