spongecola o callalily?
Posted 5/28/08 , edited 5/28/08
saan kayo sa dalawang mga sikat na banda?
Posted 5/28/08 , edited 5/28/08
Mai Kao Ja Jing Jing

Meaning...I will lock this thread

~Locked
You must be logged in to post.