First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Post Reply لعبة بدون مسافة
Member
9361 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / UAE ....in Dubai
Offline
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08

أحلا بنت فالمنتدى أنا


رمضانأقتربتفجهزوعماركم
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08
ههههههه مادري يمكن اختنا مغلطه فالكلام بس ماعليه

رمضان اقتربت فجهزو عماركمحلةعليناميميمنعالمالنجومي


هههههههههههههههههههه


بشوف الحين منو هالجينيس اللي بيحل اللغزبس اتوقع بنتــ الصراحه اللي بتحل اللغز

Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08
حلة علينا ميمي من عالم النجومي
كركركركركركركركر ^_______^ حليته احم

جملتي : الجواليوموايدحارلاعتجبدييازينالبرادبس
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08


طلعتي جينيس

وي وي ويييييمادري صح ولا غلط

الجو اليوم وايد حار لاعت جبدي يازين البرد بس
منشوقيسألتالكونعنحالكحبيبيأشلون

هع منشوف الجينيس اللي بيحلهاوي وي وييييي
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08
من شو قيس ألتا لكون عن حالك حبيبي أشلون
وااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااالله راسي عورني
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08
انزين دوري.....: طرشتأخويالدكانيشتريليلبانولبن

هاا يالله حاولو
Posted 7/27/08 , edited 7/27/08
طرشت اخوي الدكان يشتريلي لبان و لبنونتي اللي كتبتيه غلط الشيخهمن شوقي سألت الكون عن حالك حبيبي أشلون
منيحبكمنيحبككثرمااحبكاناومنبحبكحاولويامااجتهدومنفعينكشوفتككلالمنىلاوربعالعرشلاوربالعرشماغيركاحد

هههههههههههههههههههههههه

يالله ابي الشوف عقلكم كيف بيشتغل هنيبروحي مادري إذا اللي كاتبنه صح بس هو ينقرا
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08


طرشت اخوي الدكان يشتريلي لبان و لبنونتي اللي كتبتيه غلط الشيخهمن شوقي سألت الكون عن حالك حبيبي أشلون
منيحبكمنيحبككثرمااحبكاناومنبحبكحاولويامااجتهدومنفعينكشوفتككلالمنىلاوربعالعرشلاوربالعرشماغيركاحد

هههههههههههههههههههههههه

يالله ابي الشوف عقلكم كيف بيشتغل هنيبروحي مادري إذا اللي كاتبنه صح بس هو ينقرا


خخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخ كركركركركركر بالنسبه للجمله اللي كتبتها تراك فكيتها صح والله جمله طويله خل اشغل مخي امممممممممممممم
من يحبك من يحبك كثر ما احبك انا ومن بحبك حاول وياما اجتهد ومن فعينك شوفتك كل المنى لا ورب عالعرش لا ورب العرش ماغيرك احد
انشاء الله اكون فكيتها صح ^_*


جملتي: واللهصارتاللعبهوناسهجيجاناستانسجملطويلهوصعبهتحركالمخ
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
والله صارت اللعبه وناسه جي جان استانس جمل طويله و صعبه تحرك المخ ...........هاهاهاهاي :D
.
.
هاياللعبهماتحركالمخبستييبعوارالراسهاهاهاهاهاهاهاهاههاهاهاي.....
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
هاي اللعبه ماتحرك المخ بس تييب عوارالراس هاهاهاهاهاهاهاهاههاهاهاي
فكيتها كركركركركركركركركركركركر

^_^ ادريشويتعورالراسبسوناسهصح
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
ادري شوي تعور الراس بس وناسه صح .... :P
.
.
اناالحينيالسهاكلكاكاو
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
انا الحين يالسه اكل كاكاو

ابااعرفانتواماتملون


خخخخخخخخخخخخخ
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
ابا اعرف انتوا ما تملون

^_^ اممملامانملووناسهوالحمدللهالكلمستانس
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
امم ملل ما نمل و وناسه والحمد الله الكل مستانس .......اعتقد انه جي هاهاهاهاهاي
.
.
خاطرياصفعحدفيالقروبهاهاهاهاهاهاهاي
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
خاطري اصفع حد في القروب بهاهاهاهاهاي

ليششوالسببمظايجهمنالخدامه


ههههههههههههههه
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.