First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Konoha Survivor
Member
8117 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Australia
Offline
Posted 12/22/08 , edited 12/22/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-8
Haruno Sakura-4
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-10
Inuzuka Kiba and Akamaru-9
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-22
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9

he didn't show his face...
Posted 12/22/08 , edited 12/22/08
.......................................
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / Dreamland
Offline
Posted 12/22/08 , edited 12/22/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-7
Haruno Sakura-4
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-10
Inuzuka Kiba and Akamaru-9
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-23
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
18245 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 12/22/08 , edited 12/22/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-4
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-10
Inuzuka Kiba and Akamaru-9
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-24
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F
Offline
Posted 12/22/08 , edited 12/22/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-4
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-10
Inuzuka Kiba and Akamaru-10
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-23
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 12/22/08 , edited 12/22/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-3
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-10
Inuzuka Kiba and Akamaru-10
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-24
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 12/22/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-2
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-10
Inuzuka Kiba and Akamaru-10
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-25
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Posted 12/22/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-2
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-11
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-25
Yamato-12
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
377 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Washington
Offline
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-1
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-11
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-25
Yamato-13
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-6
Haruno Sakura-0 died
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-11
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-26
Yamato-13
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / Dreamland
Offline
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-5
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-11
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-26
Yamato-14
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F
Offline
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-5
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-12
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-25
Yamato-14
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9

yess:) sakuras dead:) i hate her...
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-5
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-9
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-12
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-9
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-26
Yamato-14
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-5
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-8
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-12
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-27
Yamato-14
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
Member
18245 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 12/23/08 , edited 12/23/08
Uzumaki Naruto-10
Uchiha Sasuke-4
Sai-10
Hyuuga Neji-10
Tenten-8
Rock Lee-9
Inuzuka Kiba and Akamaru-12
Hyuuga Hinata-11
Aburame Shino-10
Akamichi Chouji-10
Nara Shikamaru-11
Yamanaka Ino-6
Hatake Kakashi-28
Yamato-14
Gai-9
Yuuhi Kurenai-10
Sarutobi Asuma-11
Sarutobi Konohamaru-9
Jiraiya-12
Tsunade-9
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.