Post Reply who do you like in shugo chara
Creator
1078 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Malaysia ( arashi...
Offline
Posted 1/7/09 , edited 1/7/09
hinamori amu
Tsukuyomi ikuto
hoshina utau
mashiro rima
hotori tadase
souma kukai
fujisaki nadeshiko/nadahiko
yuiki yaya
sanjo kairi

ran
miki
suu
dia
kiseki
daichi
temari
pepe
yoru
iru
eru
musashi
Member
579 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Malaysia
Offline
Posted 1/9/09 , edited 1/9/09
of course ikuto

831 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / Nottinghamshire,...
Offline
Posted 2/17/09 , edited 2/17/09
IkutoAndAmu
You must be logged in to post.