First  Prev  1  2  Next  Last
Post Reply RANDOM~~ JE Test
Moderator
4895 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / Wherever I wanna be
Offline
Posted 1/7/09 , edited 1/8/09
Okay~ this is a test that will show you who's your favorite JE and least favorite JE.
Follow the link~!!

http://raspberrypi.googlepages.com/JEtest.html

Here's my list ^^

1. Yamada Ryosuke < hehe soo true ^^
2. Okamoto Keito
2. Sakurai Sho
2. Ohno Satoshi
2. Domoto Koichi
2. Katori Shingo

7. Kamenashi Kazuya
7. Yamashita Tomohisa
7. Masuda Takahisa
7. Murakami Shingo
7. Maruyama Ryuhei
7. Yasuda Shota
7. Ohkura Tadayoshi
7. Yabu Kota
7. Yaotome Hikaru
7. Nakajima Yuto
7. Arioka Daiki
7. Takaki Yuya
7. Takizawa Hideaki
7. Aiba Masaki
7. Domoto Tsuyoshi
7. Nagase Tomoya
7. Matsuoka Masahiro
7. Yamaguchi Tatsuya
7. Nakai Masahiro

26. Ueda Tatsuya
26. Koyama Keiichiro
26. Tegoshi Yuya

29. Akanishi Jin
29. Nishikido Ryo
29. Kato Shigeaki
29. Shibutani Subaru
29. Yokoyama Yu

34. Chinen Yuuri
35. Taguchi Junnosuke
35. Tanaka Koki
35. Nakamaru Yuichi
35. Morimoto Ryutaro
35. Inoo Kei
35. Imai Tsubasa
35. Matsumoto Jun
35. Ninomiya Kazunari
35. Kokubun Taichi
35. Joshima Shigeru
35. Morita Go
35. Miyake Ken
35. Okada Junichi
35. Inohara Yoshihiko
35. Nagano Hiroshi
35. Sakamoto Masayuki
35. Kimura Takuya
35. Kusanagi Tsuyoshi
35. Inagaki Goro

Moderator
7489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Daiki, Fuma & Mas...
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/8/09
RESULT OF TEST!
1 Matsumoto Jun
2 Ninomiya Kazunari
3 Masuda Takahisa
3 Arioka Daiki
5 Akanishi Jin
5 Yamashita Tomohisa
7 Chinen Yuuri
8 Nishikido Ryo
9 Nakajima Yuto
10 Yabu Kota
11 Kamenashi Kazuya
12 Yaotome Hikaru
13 Sakurai Sho
14 Ohno Satoshi
15 Yamada Ryosuke
16 Inoo Kei
17 Okamoto Keito
18 Aiba Masaki
18 Domoto Tsuyoshi
20 Takaki Yuya
21 Koyama Keiichiro
22 Taguchi Junnosuke
23 Domoto Koichi
24 Nakamaru Yuichi
25 Yokoyama Yu
26 Tegoshi Yuya
27 Kato Shigeaki
28 Takizawa Hideaki
29 Morimoto Ryutaro
30 Yasuda Shota
31 Nagase Tomoya
31 Yamaguchi Tatsuya
33 Shibutani Subaru
33 Imai Tsubasa
35 Ueda Tatsuya
36 Ohkura Tadayoshi
36 Matsuoka Masahiro
38 Murakami Shingo
38 Maruyama Ryuhei
38 Okada Junichi
41 Tanaka Koki
42 Kimura Takuya
43 Morita Go
43 Inagaki Goro
45 Miyake Ken
45 Inohara Yoshihiko
45 Nagano Hiroshi
45 Sakamoto Masayuki
45 Nakai Masahiro
50 Kokubun Taichi
50 Kusanagi Tsuyoshi
50 Katori Shingo
53 Joshima Shigeru


uwa! hahahaha daiki is only 4th!!! hahaha
but he'
s still my ICHIBAN!
Fanfic Lover
4799 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/8/09
here's mine!! .. nyahaha! it's all so true!! .. XD

1 Yamada Ryosuke - so true! "he's my ichiban"
1 Inoo Kei - so true! "he's my niban"
3 Matsumoto Jun - i like him so too!"
3 Ohno Satoshi
3 Aiba Masaki
3 Domoto Tsuyoshi
3 Domoto Koichi
8 Sakurai Sho
9 Takaki Yuya
10 Kamenashi Kazuya
10 Akanishi Jin
10 Masuda Takahisa
13 Nakajima Yuto
14 Taguchi Junnosuke
14 Ueda Tatsuya
14 Nakamaru Yuichi
14 Kato Shigeaki
14 Tegoshi Yuya
19 Ninomiya Kazunari

19 Yamaguchi Tatsuya
21 Yabu Kota
21 Yaotome Hikaru
23 Arioka Daiki
24 Okamoto Keito
25 Yamashita Tomohisa
25 Koyama Keiichiro
27 Morimoto Ryutaro
27 Chinen Yuuri
29 Nishikido Ryo
29 Shibutani Subaru
29 Yokoyama Yu
29 Murakami Shingo
29 Maruyama Ryuhei
29 Yasuda Shota
29 Ohkura Tadayoshi
36 Tanaka Koki
36 Takizawa Hideaki
36 Imai Tsubasa
36 Nagase Tomoya
36 Joshima Shigeru
36 Miyake Ken
36 Inohara Yoshihiko
36 Nagano Hiroshi
36 Sakamoto Masayuki
36 Kimura Takuya
36 Kusanagi Tsuyoshi
36 Katori Shingo
48 Matsuoka Masahiro
48 Kokubun Taichi
48 Morita Go
48 Okada Junichi
48 Nakai Masahiro
48 Inagaki Goro
Fanfic Lover
4645 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Malaysia
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/8/09
i can't seem 2 try the test~!!....anyone can help me??>....>_<
Fanfic Lover
725 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / I'm living in a d...
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/9/09
1 Takizawa Hideaki
2 Nakajima Yuto
2 Yamada Ryosuke
4 Kamenashi Kazuya
4 Akanishi Jin
4 Yamashita Tomohisa
7 Aiba Masaki
8 Yabu Kota
9 Imai Tsubasa
10 Tegoshi Yuya
10 Masuda Takahisa
12 Okamoto Keito
13 Morimoto Ryutaro
13 Chinen Yuuri
13 Inoo Kei
16 Nishikido Ryo
17 Yaotome Hikaru
18 Koyama Keiichiro
18 Shibutani Subaru
20 Takaki Yuya
21 Arioka Daiki
22 Taguchi Junnosuke
22 Nakamaru Yuichi
22 Murakami Shingo
25 Kato Shigeaki
25 Yokoyama Yu
27 Tanaka Koki
27 Ueda Tatsuya
29 Yasuda Shota
29 Ohkura Tadayoshi
31 Domoto Tsuyoshi
31 Domoto Koichi
33 Maruyama Ryuhei
33 Sakurai Sho
33 Matsumoto Jun
36 Ohno Satoshi
37 Yamaguchi Tatsuya
38 Joshima Shigeru
38 Kusanagi Tsuyoshi
38 Katori Shingo
38 Inagaki Goro
42 Nagano Hiroshi
43 Kimura Takuya
44 Sakamoto Masayuki
44 Nakai Masahiro
46 Nagase Tomoya
46 Kokubun Taichi
48 Ninomiya Kazunari
49 Okada Junichi
50 Morita Go
50 Miyake Ken
52 Inohara Yoshihiko
53 Matsuoka Masahiro
Fanfic Lover
6873 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Wishing to be in...
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/9/09
1 Chinen Yuuri ~ so true :3
2 Ninomiya Kazunari ~ i luv Nino too :D
3 Nakajima Yuto
3 Yamada Ryosuke
3 Arioka Daiki
3 Takaki Yuya

7 Kamenashi Kazuya
7 Ohno Satoshi
7 Aiba Masaki
7 Kokubun Taichi
7 Joshima Shigeru
7 Morita Go
7 Miyake Ken
7 Okada Junichi
7 Inohara Yoshihiko
7 Nagano Hiroshi
7 Sakamoto Masayuki
7 Nakai Masahiro
7 Kimura Takuya
7 Kusanagi Tsuyoshi
7 Katori Shingo
7 Inagaki Goro

23 Nishikido Ryo
23 Masuda Takahisa

25 Ueda Tatsuya
26 Akanishi Jin
26 Tegoshi Yuya

28 Yamashita Tomohisa
28 Yabu Kota
28 Yaotome Hikaru
28 Inoo Kei

32 Morimoto Ryutaro
32 Okamoto Keito
32 Takizawa Hideaki
32 Domoto Koichi

36 Koyama Keiichiro
36 Yokoyama Yu
36 Murakami Shingo
36 Maruyama Ryuhei
36 Yasuda Shota
36 Ohkura Tadayoshi
36 Matsumoto Jun
36 Domoto Tsuyoshi

44 Taguchi Junnosuke
44 Nakamaru Yuichi
44 Kato Shigeaki
44 Imai Tsubasa
44 Sakurai Sho
44 Nagase Tomoya
44 Matsuoka Masahiro

51 Tanaka Koki
51 Yamaguchi Tatsuya
53 Shibutani Subaru

Active Member
14628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / huh? why do you w...
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/9/09
when i played.. here's what i got
im not to happy of what i got but im happy that tegoshi is my first..
demo.. i want chiikun Y^Y

1 Tegoshi Yuya
2 Okamoto Keito
3 Yamashita Tomohisa
4 Sakurai Sho
5 Yaotome Hikaru
6 Kato Shigeaki
7 Yamada Ryosuke
8 Chinen Yuuri<< love him!!!!!! # 8 in my list my, demo # 1 in my heart...
9 Akanishi Jin
10 Takaki Yuya
11 Masuda Takahisa
12 Arioka Daiki
13 Kamenashi Kazuya
14 Nakajima Yuto
15 Koyama Keiichiro
16 Inoo Kei
17 Taguchi Junnosuke
18 Yasuda Shota
19 Yokoyama Yu
19 Okada Junichi
19 Kimura Takuya
19 Katori Shingo
19 Inagaki Goro

24 Morimoto Ryutaro
25 Nishikido Ryo
25 Shibutani Subaru

27 Yabu Kota
28 Nakamaru Yuichi
29 Ueda Tatsuya
30 Ninomiya Kazunari
31 Kokubun Taichi
31 Joshima Shigeru
31 Miyake Ken
31 Inohara Yoshihiko
31 Nagano Hiroshi
31 Nakai Masahiro
31 Kusanagi Tsuyoshi

38 Matsumoto Jun
39 Domoto Koichi
39 Sakamoto Masayuki

41 Aiba Masaki
41 Nagase Tomoya
41 Matsuoka Masahiro
41 Yamaguchi Tatsuya

45 Tanaka Koki
45 Takizawa Hideaki
45 Imai Tsubasa
45 Domoto Tsuyoshi

49 Ohno Satoshi
50 Maruyama Ryuhei
50 Ohkura Tadayoshi
50 Morita Go

53 Murakami Shingo
Active Member
14628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / huh? why do you w...
Offline
Posted 1/8/09 , edited 1/9/09

aMi_bFf wrote:

i can't seem 2 try the test~!!....anyone can help me??>....>_<


well its an easy game.. just click on the name of the guy u like better or click 'No Opinion' or 'Both Like Same'

after that.. it'll show u ur list..
Fanfic Lover
5272 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / earth
Offline
Posted 1/9/09 , edited 1/9/09
I've taken this a zillion times. :)) haha!1 Inoo Kei as expected from an Inoo fan. haha! :">
2 Yamada Ryosuke
3 Chinen Yuuri
4 Yabu Kota
4 Nakajima Yuto
6 Sakurai Sho
7 Yamashita Tomohisa
7 Tegoshi Yuya
7 Masuda Takahisa
10 Taguchi Junnosuke
10 Kato Shigeaki
12 Kamenashi Kazuya
13 Akanishi Jin
14 Takizawa Hideaki
15 Ninomiya Kazunari
16 Matsumoto Jun
16 Ohno Satoshi
16 Domoto Koichi
19 Domoto Tsuyoshi
20 Nagase Tomoya
20 Matsuoka Masahiro
22 Yaotome Hikaru
22 Imai Tsubasa
22 Aiba Masaki
22 Kimura Takuya
26 Ueda Tatsuya
27 Okamoto Keito
27 Yamaguchi Tatsuya
27 Nakai Masahiro
30 Tanaka Koki
30 Nakamaru Yuichi
30 Murakami Shingo
30 Morimoto Ryutaro
30 Kokubun Taichi
30 Joshima Shigeru
30 Okada Junichi
30 Inohara Yoshihiko
30 Nagano Hiroshi
30 Sakamoto Masayuki
30 Kusanagi Tsuyoshi
30 Katori Shingo
30 Inagaki Goro
43 Nishikido Ryo
44 Koyama Keiichiro
45 Yokoyama Yu
45 Morita Go
47 Shibutani Subaru
47 Miyake Ken
49 Maruyama Ryuhei
49 Yasuda Shota
49 Ohkura Tadayoshi
49 Arioka Daiki
49 Takaki Yuya
Creator
20129 cr points
Send Message: Send PM GB Post
118 / F / :]
Offline
Posted 1/9/09 , edited 1/10/09
this is my ranking for this moment!!
hahaha

1 Yamada Ryosuke
2 Inoo Kei
3 Nakajima Yuto
4 Okamoto Keito
5 Chinen Yuuri
6 Takaki Yuya
7 Morimoto Ryutaro
8 Yaotome Hikaru

9 Akanishi Jin
10 Kamenashi Kazuya
11 Nakamaru Yuichi
12 Tanaka Koki

13 Arioka Daiki
14 Yabu Kota

15 Aiba Masaki
16 Takizawa Hideaki
17 Tegoshi Yuya
18 Yamashita Tomohisa
19 Nishikido Ryo

20 Yokoyama Yu
21 Taguchi Junnosuke
22 Ueda Tatsuya

23 Masuda Takahisa
24 Kato Shigeaki
25 Koyama Keiichiro

26 Domoto Koichi
27 Ninomiya Kazunari
28 Ohno Satoshi
29 Sakurai Sho
30 Matsumoto Jun

31 Imai Tsubasa
32 Domoto Tsuyoshi
33 Matsuoka Masahiro
34 Nagase Tomoya
35 Yamaguchi Tatsuya
36 Katori Shingo
37 Sakamoto Masayuki
38 Nakai Masahiro
39 Murakami Shingo
40 Yasuda Shota
41 Ohkura Tadayoshi
42 Kimura Takuya
43 Kusanagi Tsuyoshi
44 Inagaki Goro
45 Morita Go
46 Miyake Ken
47 Joshima Shigeru
48 Kokubun Taichi
49 Shibutani Subaru
50 Okada Junichi
51 Inohara Yoshihiko
52 Nagano Hiroshi
53 Maruyama Ryuhei
Fanfic Lover
3184 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / ovverthere ._.
Offline
Posted 1/9/09 , edited 1/10/09
1 Arioka Daiki
2 Chinen Yuuri
3 Yamada Ryosuke
4 Morita Go
5 Nakajima Yuto
6 Sakurai Sho
6 Matsumoto Jun
6 Ohno Satoshi
6 Aiba Masaki
10 Takaki Yuya
11 Okamoto Keito
12 Yabu Kota
13 Yaotome Hikaru
14 Tegoshi Yuya

15 Kamenashi Kazuya
15 Taguchi Junnosuke
15 Yamashita Tomohisa
18 Kato Shigeaki
19 Inoo Kei
19 Ninomiya Kazunari
19 Domoto Tsuyoshi
19 Domoto Koichi
19 Nagase Tomoya
19 Matsuoka Masahiro
19 Yamaguchi Tatsuya
26 Morimoto Ryutaro
27 Ueda Tatsuya
28 Akanishi Jin
29 Nishikido Ryo
29 Masuda Takahisa
29 Shibutani Subaru
29 Yokoyama Yu
33 Tanaka Koki
34 Nakamaru Yuichi
34 Koyama Keiichiro
34 Murakami Shingo
34 Maruyama Ryuhei
34 Yasuda Shota
34 Ohkura Tadayoshi
34 Imai Tsubasa
34 Kokubun Taichi
34 Joshima Shigeru
34 Miyake Ken
34 Okada Junichi
34 Inohara Yoshihiko
34 Nagano Hiroshi
34 Sakamoto Masayuki
34 Nakai Masahiro
34 Kimura Takuya
34 Katori Shingo
34 Inagaki Goro
52 Takizawa Hideaki
52 Kusanagi Tsuyoshi
Active Member
25453 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / malaysia
Offline
Posted 1/10/09 , edited 1/10/09
i get

1 Yamashita Tomohisa
2 Yamada Ryosuke
3 Chinen Yuuri
4 Tegoshi Yuya
5 Nakajima Yuto
6 Nishikido Ryo
7 Takaki Yuya
8 Kamenashi Kazuya
9 Akanishi Jin
10 Yabu Kota
11 Arioka Daiki
12 Ueda Tatsuya
12 Sakurai Sho
14 Okamoto Keito
15 Matsumoto Jun
16 Taguchi Junnosuke
16 Yaotome Hikaru
16 Ohno Satoshi
19 Tanaka Koki
19 Nakamaru Yuichi
19 Koyama Keiichiro
19 Murakami Shingo
19 Maruyama Ryuhei
19 Yasuda Shota
19 Ohkura Tadayoshi
19 Morimoto Ryutaro
19 Inoo Kei
19 Takizawa Hideaki
19 Imai Tsubasa
19 Ninomiya Kazunari
19 Aiba Masaki
19 Domoto Tsuyoshi
19 Kokubun Taichi
19 Joshima Shigeru
19 Morita Go
19 Miyake Ken
19 Okada Junichi
19 Inohara Yoshihiko
19 Nagano Hiroshi
19 Sakamoto Masayuki
19 Nakai Masahiro
19 Kimura Takuya
19 Kusanagi Tsuyoshi
19 Katori Shingo
19 Inagaki Goro
46 Masuda Takahisa
46 Shibutani Subaru
46 Yokoyama Yu
49 Kato Shigeaki
49 Domoto Koichi
49 Nagase Tomoya
49 Matsuoka Masahiro
49 Yamaguchi Tatsuya
Posted 1/16/09 , edited 1/16/09
Nishikido Ryo =DDDDDD
1 Koyama Keiichiro
1 Kato Shigeaki
1 Tegoshi Yuya
1 Masuda Takahisa
1 Yokoyama Yu
7 Akanishi Jin
7 Tanaka Koki
7 Nakamaru Yuichi
7 Yamashita Tomohisa
11 Kamenashi Kazuya
12 Yamada Ryosuke
12 Chinen Yuuri
14 Takaki Yuya
15 Arioka Daiki
16 Morimoto Ryutaro
17 Shibutani Subaru
18 Inoo Kei
19 Taguchi Junnosuke
20 Yasuda Shota
20 Ohkura Tadayoshi
22 Nakajima Yuto
23 Murakami Shingo
24 Yabu Kota
24 Yaotome Hikaru
26 Maruyama Ryuhei
27 Ueda Tatsuya
28 Aiba Masaki
29 Okada Junichi
30 Takizawa Hideaki
30 Matsumoto Jun
32 Imai Tsubasa
32 Ninomiya Kazunari
34 Morita Go
35 Sakurai Sho
36 Ohno Satoshi
37 Miyake Ken
38 Kimura Takuya
39 Kusanagi Tsuyoshi
39 Katori Shingo
39 Inagaki Goro
42 Kokubun Taichi
42 Joshima Shigeru
44 Inohara Yoshihiko
44 Nagano Hiroshi
46 Okamoto Keito
47 Nagase Tomoya
48 Domoto Tsuyoshi
49 Domoto Koichi
50 Sakamoto Masayuki
50 Nakai Masahiro
52 Matsuoka Masahiro
53 Yamaguchi Tatsuya
Posted 1/16/09 , edited 1/17/09
Place Name
1 Yamada Ryosuke
1 Chinen Yuuri
1 Sakurai Sho
1 Ohno Satoshi
1 Ninomiya Kazunari
1 Aiba Masaki
7 Kamenashi Kazuya
7 Akanishi Jin
7 Yamashita Tomohisa
7 Nishikido Ryo
7 Koyama Keiichiro
7 Yasuda Shota
7 Ohkura Tadayoshi
7 Yabu Kota
7 Yaotome Hikaru
7 Nakajima Yuto
7 Arioka Daiki
7 Takaki Yuya
7 Morimoto Ryutaro
7 Inoo Kei
21 Taguchi Junnosuke
21 Tanaka Koki
21 Ueda Tatsuya
21 Nakamaru Yuichi
21 Kato Shigeaki
21 Tegoshi Yuya
21 Masuda Takahisa
21 Shibutani Subaru
21 Yokoyama Yu
21 Murakami Shingo
21 Maruyama Ryuhei
21 Okamoto Keito
21 Matsumoto Jun
21 Kokubun Taichi
21 Joshima Shigeru
21 Okada Junichi
21 Inohara Yoshihiko
21 Nagano Hiroshi
21 Sakamoto Masayuki
21 Nakai Masahiro
21 Kimura Takuya
21 Kusanagi Tsuyoshi
21 Katori Shingo
21 Inagaki Goro
45 Takizawa Hideaki
45 Domoto Tsuyoshi
45 Domoto Koichi
45 Nagase Tomoya
45 Matsuoka Masahiro
45 Yamaguchi Tatsuya
51 Imai Tsubasa
51 Morita Go
51 Miyake Ken
Fanfic Lover
17915 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / 東京
Offline
Posted 1/20/09 , edited 1/21/09
1 Arioka Daiki
2 Inoo Kei
3 Nakajima Yuto
3 Yamada Ryosuke
5 Yabu Kota
6 Morimoto Ryutaro
7 Takaki Yuya
8 Chinen Yuuri
9 Yaotome Hikaru
10 Okamoto Keito
11 Tegoshi Yuya
12 Masuda Takahisa
13 Koyama Keiichiro
14 Nishikido Ryo
14 Shibutani Subaru
14 Yokoyama Yu
17 Sakurai Sho
18 Aiba Masaki
19 Ninomiya Kazunari
20 Ohno Satoshi
21 Matsumoto Jun
22 Domoto Koichi
23 Katori Shingo
24 Kato Shigeaki
25 Akanishi Jin
25 Yamashita Tomohisa
27 Taguchi Junnosuke
27 Ueda Tatsuya
29 Kamenashi Kazuya
30 Nakamaru Yuichi
31 Tanaka Koki
32 Domoto Tsuyoshi
33 Inohara Yoshihiko
34 Okada Junichi
35 Murakami Shingo
35 Maruyama Ryuhei
35 Yasuda Shota
35 Ohkura Tadayoshi
35 Imai Tsubasa
35 Nagase Tomoya
35 Matsuoka Masahiro
35 Yamaguchi Tatsuya
43 Takizawa Hideaki
44 Miyake Ken
44 Nagano Hiroshi
44 Sakamoto Masayuki
44 Nakai Masahiro
44 Kimura Takuya
44 Kusanagi Tsuyoshi
44 Inagaki Goro
51 Morita Go
52 Kokubun Taichi
52 Joshima Shigeru

LOL, I rated Hey! Say! JUMP a while ago, and the first ten on this was exactly like it. xD
First  Prev  1  2  Next  Last
You must be logged in to post.