First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Last Ninja Standing
723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/5/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 7
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 18
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 9
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 9
Hidan - 30
723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/6/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 19
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 9
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 9
Hidan - 30
723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/6/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 5
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 20
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 9
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 9
Hidan - 30
8636 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / Hidden Leaf Village
Offline
Posted 2/6/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 20
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 9
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 30
43 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / M / Digi World
Offline
Posted 2/6/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 7
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 20
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 8
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 30
5239 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/7/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 20
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 8
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 31
723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/7/09 , edited 2/7/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 10
Shikamaru - 5
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 21
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 8
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 31
8636 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / Hidden Leaf Village
Offline
Posted 2/7/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 9
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 10
Iruka - 10
Deidara - 21
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 8
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 31
43 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / M / Digi World
Offline
Posted 2/7/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 9
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 21
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 6
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 31
169 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / \
Offline
Posted 2/8/09
Naruto - 14
Sakura - 10
Orochimaru - 10
Sasuke - 13
Kabuto - 9
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 21
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 5
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 31
5239 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/8/09
Naruto - 14
Sakura - 9
Orochimaru - 10
Sasuke - 13
Kabuto - 9
Shikamaru - 6
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 21
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 5
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 32
723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/8/09 , edited 2/8/09
Naruto - 14
Sakura - 9
Orochimaru - 10
Sasuke - 13
Kabuto - 9
Shikamaru - 5
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 12
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 22
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 5
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 32
5239 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/8/09
Naruto - 14
Sakura - 9
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 9
Shikamaru - 5
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 13
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 22
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 5
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 32
723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / The Netherlands
Offline
Posted 2/8/09
Naruto - 14
Sakura - 9
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 9
Shikamaru - 4
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 13
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 23
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 5
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 32
8636 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / M / Hidden Leaf Village
Offline
Posted 2/9/09
Naruto - 14
Sakura - 9
Orochimaru - 10
Sasuke - 12
Kabuto - 9
Shikamaru - 5 to much hate for shikamaru
Zaku - 13
Choji - 10
Dosu - 10
Ino - 10
Kin- 10
Neji - 8
Kimimaro - 10
Rock Lee - 10
Ebisu - 10
Tenten - 9
Tsunade - 10
Kiba&Akamaru - 11
Shizune - 10
Shino - 10
Yamato - 10
Temari - 11
Kakuzu - 10
Gaara - 9
Anko - 10
Kankuro - 10
Ibiki - 9
Sasori - 13
Sai - 11
Iruka - 10
Deidara - 23
Sora - 10
Zabuza - 11
Itachi - 10
Konohamaru - 4
Haku - 10
Kisame - 11
Kakashi - 10
Tobi - 9
Asuma - 11
Kidomaru - 11
Kurenai - 7
Sakkon&Ukkon - 8
Gai - 10
Zetsu - 10
Baki - 10
Tayuya - 10
3rd Hokage - 10
Ebisu - 8
Hidan - 32
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.