« Back to Kurokan - Episode 31 - Washinomori collapse