Liar Game
Country of Origin: Japan
Year Produced: 2007
Episodes: 11
Type: Series
Page Views: 130779
Fans: 658
Forum Posts: 181
Wall Posts: 1345
Photos Uploaded: 37

Liar Game

[Edit]
Overview
AKA
Raia Geimu
ライアーゲーム

Episodes: 11
Broadcaster: Fuji TV

Summary
Kanzaki Nao is an honest college student who receives a hundred million yen one day, along with a card saying she has been chosen to take part in the "Liar Game". The aim of the game is to trick the other players out of their hundred million dollars. At the end, the winner gets the hundred million and the loser is a hundred million yen in debt. The next day, she receives notification that her opponent is her former teacher, Fujisawa Kazuo. She goes to him, seeking help, but ends up getting tricked into handing her money over. Desperate, she approaches the police for help, but they are unable to do anything. However, she is told of a mastermind swindler, Akiyama Shinichi, who is to be released from jail the next day. Desperate, she goes to him for help.
(Source: Drama Wiki)

Cast
Toda Erika - Kanzaki Nao
Matsuda Shota - Akiyama Shinichi
Kitamura Soichiro - Fujisawa Kazuo
Wada Soko - Eto Koichi
Iwasa Mayuko - shida Rie
Sakamoto Makoto - Ono Wataru
Morishita Yoshiyuki - Tsuchida Yasufumi
Ippongi Shingo - Makita Tomoyuki
Otaka Hiroo - Kida Noriyuki
Umishima Yuki - Takamura Yoshimi
Doi Yoshio - Sajima Kenta
Nakagome Sachiko - Aso Hiromi
Izumi Masayuki - Okano Kenya
Aoki Hajime - Kinoshita Keigo
Mizuta Fumiko - Kawamura Chisato
Hatakeyama Akiko - Nozoe Keiko
Yukishima Naoki - Sugawara Yuji
Sakamoto Mitsunari - Nishino Takahiko
Kobayashi Kinako - Kayama Harumi
Baba Yuki - Hanayama Tetsuo
Yoshimura Tamao - Iimura Jun
Kitahara Hitomi - Nakaya Kazuko
Suzuki Kosuke - Fukunaga Yuuji
Suzuki Kazuma - Yokoya
Taguchi Hiroko - Takada Michiko
Watanabe Ikkei - Tanimura Mitsuo
Kichise Michiko - Eri
Haitani Emi
Uchida Yuka
Someya Natsuko
Kiyama Shigeo - Leronira
Hiratsuji Tomoko
Kitaooji Kinya as Hasegawa
Extended Information
Write an extended description!
[Edit]
Cast
CharacterActor
Matsuda Shota
Kanzaki Nao (lead)Toda Erika
Iwasa Mayuko