« Back to Tenchi Muyo! Ryo-Ohki - Episode 4 - Here Comes Misao on the Chobimaru!