« Back to Air Master - Episode 20 - Strike! Kai vs. Kinjiro