"World Great Figures in History" Manga Biographies Scheduled

Dirty Pair's Yoshikazu Yasuhiko on Che, Whistle's Daisuke Higuchi on Eiji Tsuburaya, Macross' Haruhiko Mikomoto on Queen Elizabeth, and more

Asahi Shimbun has announced its 2012 schedule for weekly, full-color biographies for children. World Great Figures in History kicks off on January 17 with Thomas Edison by josei manga writer Fuka Mizutani. That first issue is discounted to  ¥180, while later ones will sell for ¥490.

 

No. 1: Edison


No. 2: Mother Teresa (Kazuya Kazeya)


No. 3: Leonardo da Vinci (Kamui Fujiwara)


No. 4: Ryoma Sakamoto (Shinpei Ito -  Moldiver, Hyperdoll)


No. 5: Mozart (Konatsu Uraji)


No. 6: Cleopatra (Kuronekosari)


No. 7: Albert Einstein (OOI Masakazu)


No. 8: Michael Jackson (Astral Project illustrator Syuji Takeya)


No. 9: Nobunaga Oda (Keitarou Nihobashi)


No. 10: Columbus (Takashi Taniguchi)


No. 11: Gaudi (Tecchuu Imatani)


No. 12: Ayrton Senna (Noboru Rokuda)


No. 13: Kenji Miyazawa (Hiroshi Yamazaki)


No. 14: Jesus (Deka Kyoshi's Tamio Baba)


No. 15: Zhuge Komei (Hajime Sawada - illustrator on the Sorcerer Stabber Orphen and Guin Saga manga)


No. 16: Galileo (Keiko Fukuyama)


No. 17: Marco Polo (Sato Inoue)No. 18: Osamu Tezuka (Kanko Amanatsu)


No. 19: Napoleon


No. 20: Picasso (Wataru Ofuji )


No. 21: Chaplin (Kuronekosari)


No. 22: Konosuke Matsushita


No. 23: Anna Pavlova


No. 24: Steve Jobs ( Tatsuyoshi Kobayashii)


No. 25: Beethoven


No. 26: Edogawa Rampo (Kenji Mizuhara)


No. 27: Helen Keller (Puzzle Itsuka)


No. 28: Buddha


No. 29: Darwin


No. 30: Shakespeare (Ten Niboshi )


No. 31: Joan of Arc (Sota Kuwahara)


No. 32: Soichiro Honda


No. 33: Genghis Khan (Sataour Yuiga of E's)


No. 34: Lincoln


No. 35: Agatha Christie (Daisuke Kimura)


No. 36: Naomi Uemura


No. 37: Madame Curie (TOBI)


No. 38: Martin Luther King Jr.


No. 39: Florence Nightingale (Akira Kuwahara)


No. 40: The Wright Brothers (Saya Iwasaki )


No. 41: Queen Elizabeth I (Macross' Haruhiko Mikomoto )


No. 42: Eiji Tsuburaya (Whistle's Daisuke Higuchi)


No. 43: Favre
No. 44: The Brothers Grimm (Utako Yukihiro )

No. 45: Alexander the Great ( Ichiken Iseda )


No. 46: Momofuku Ando


No. 47: Gandhi


No. 48: Yuri Gagarin Fusanosuke Inariya)


No. 49: Anne Frank (TNSK)


No. 50: Che Guevara (Yoshikazu Yasuhiko of Dirty Pair and Gundam fame)


via Comic Natalie

Other Top News

24 Comments
Sort by:
Hime banner

Try The NEW CrunchyrollBeta

check it out