« Back to Ceres, Celestial Legend (Dub) - Episode 23 - Mikagi Reborn