« Back to Eyeshield 21 Season 3 - Episode 112 - Devils vs. Dragons!