« Back to Folktales from Japan Season 2 - Episode 44 - The Mountain Monk Tanuki | The Doll Stones of Kintai Bridge