First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
**Naruto hurt n' heal game
4143 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / The Grand Line
Offline
Posted 1/25/07 , edited 1/26/07
heal shino
hurt sasuke

Aburame Shino - 26
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 15
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - 4
Uzumaki Naruto -26

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji – 25
Yamanaka Ino - 25
26379 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / Not Where I Want...
Offline
Posted 1/25/07 , edited 1/26/07
^read rules on calculation

Aburame Shino - 28
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 15
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - 0
Uzumaki Naruto -26

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji – 25
Yamanaka Ino - 25

4143 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / The Grand Line
Offline
Posted 1/25/07 , edited 1/26/07
oohh, got it
26379 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / Not Where I Want...
Offline
Posted 1/26/07 , edited 1/26/07
kill sasuke

Aburame Shino - 28
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 15
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto -26

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji – 25
Yamanaka Ino - 25
657 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Under the bed......
Offline
Posted 3/22/07 , edited 3/22/07
hurt neji
heal shikamaru

Aburame Shino - 28
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 10
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 26

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 25
Yamanaka Ino - 25
2611 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / M / cebu,philippines
Offline
Posted 5/4/07 , edited 5/4/07
heal naruto
hurt choji

Aburame Shino - 28
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 10
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 25
Posted 5/18/07 , edited 5/18/07
heal neji
hurt lee

Aburame Shino - 28
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 13
Rock Lee - 23
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 25
1406 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / imagination is in...
Offline
Posted 7/28/07 , edited 7/28/07
heal neji
hurt shino

Aburame Shino - 23
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 16
Rock Lee - 23
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 25
Posted 7/28/07 , edited 7/28/07
hurt ino
heal kiba
Aburame Shino - 23
Hyuuga Hinata - 31
Inuzuka Kiba - 28
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 16
Rock Lee - 23
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 20
21510 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / Washington
Offline
Posted 7/28/07 , edited 7/28/07
hurt ino
heal hinata

Aburame Shino - 23
Hyuuga Hinata - 34
Inuzuka Kiba - 26
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 16
Rock Lee - 23
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 19
Posted 7/28/07 , edited 7/28/07

azngrace wrote:

hurt ino
heal hinata

Aburame Shino - 23
Hyuuga Hinata - 34
Inuzuka Kiba - 26
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 16
Rock Lee - 23
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 19


thats wrong ino should be 15
1406 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / imagination is in...
Offline
Posted 7/29/07 , edited 7/29/07
hurt ino
heal kiba!!!! :P

Aburame Shino - 23
Hyuuga Hinata - 34
Inuzuka Kiba - 29
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 16
Rock Lee - 23
TenTen - 25

Haruno Sakura - 20
Uchiha Sasuke - dead
Uzumaki Naruto - 29

Nara Shikamaru - 34
Akimichi Choji - 20
Yamanaka Ino - 14
72 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F
Offline
Posted 8/10/07 , edited 8/10/07
Heal sakura
Hurt ino

Aburame Shino - 25
Hyuuga Hinata - 25
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 20
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 23
Uchiha Sasuske - 15
Uzumaki Naruto - 31

Nara Shikamaru - 28
Akimichi Choji – 25
Yamanaka Ino - 20
8286 cr points
Send Message: Send PM GB Post
ѕσмєωнєяє
Offline
Posted 8/11/07 , edited 8/11/07

snoopygrl123 wrote:

Heal sakura
Hurt ino

Aburame Shino - 25
Hyuuga Hinata - 25
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 20
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 23
Uchiha Sasuske - 15
Uzumaki Naruto - 31

Nara Shikamaru - 28
Akimichi Choji – 25
Yamanaka Ino - 20


wrong ino should be 5 now
8286 cr points
Send Message: Send PM GB Post
ѕσмєωнєяє
Offline
Posted 8/11/07 , edited 8/11/07

snoopygrl123 wrote:

Heal sakura
Hurt ino

Aburame Shino - 25
Hyuuga Hinata - 25
Inuzuka Kiba - 25
Akamaru - 25

Hyuuga Neji - 20
Rock Lee - 28
TenTen - 25

Haruno Sakura - 23
Uchiha Sasuske - 15
Uzumaki Naruto - 31

Nara Shikamaru - 28
Akimichi Choji – 25
Yamanaka Ino - 20


and kiba should be21
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.