First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last

Who's your favorite Seigaku Regular?

Post Reply
Posted 3/14/08 , edited 3/15/08


Who's your favorite Seigaku Regular?

Options:

Tezuka Kunimitsu

Ryoma Echizen

Fuji Shusuke

Momoshiro Takeshi

Kiadoh Kaoru

Kikumaru Eiji

Oishi Shuichiro

Kawamura Takashi

Inui Sadaharu
Posted 3/14/08 , edited 3/15/08


RYOMA-kun FOREVER!!!

Creator
23505 cr points
Send Message: GB Post
31 / M / MY
Offline
Posted 3/14/08 , edited 3/15/08
Tezuka Kunimitsu and Fuji Shusuke
1st Year Student
230 cr points
Send Message: GB Post
25 / M / Somewhere Where i...
Offline
Posted 3/14/08 , edited 3/15/08
Fuji Shusuke and Ryoma Echizen
53339 cr points
Send Message: GB Post
F / Riva
Offline
Posted 3/15/08 , edited 3/15/08
Fuji Shusuke and Tezuka Kunimitsu!!!
Moderator
20861 cr points
Send Message: GB Post
23 / F / here.here.here.here
Offline
Posted 3/19/08 , edited 3/20/08
Tezuka

Fuji

Ryoma

Eiji
17793 cr points
Send Message: GB Post
Offline
Posted 3/20/08 , edited 3/21/08
Tezuka and Fuji...
1st Year Student
619 cr points
Send Message: GB Post
27 / F / heaven and earth
Offline
Posted 3/21/08 , edited 3/21/08
[pur ple]its syuuske fuji and tezuka
1st Year Student
13045 cr points
Send Message: GB Post
M
Offline
Posted 3/21/08 , edited 3/21/08
FUJI

KIKUMARU
1st Year Student
11680 cr points
Send Message: GB Post
21 / M / singapore
Offline
Posted 3/23/08 , edited 3/23/08
ryoma
fuji
and
tezuka
1st Year Student
293 cr points
Send Message: GB Post
28 / M / Singapore =D
Offline
Posted 3/24/08 , edited 3/24/08
WAH! NO ONE LIKES KAIDOH!! >.<

KaidoH!!!! Tezuka and Fuji =D
1st Year Student
2005 cr points
Send Message: GB Post
25 / F / (wish) Seoul, Sou...
Offline
Posted 3/24/08 , edited 3/25/08
Ryoma, Eiji, and Fuji.
Posted 3/25/08 , edited 3/25/08
Ryoma, Eiji, and Fuji
1st Year Student
76131 cr points
Send Message: GB Post
F
Offline
Posted 3/27/08 , edited 3/27/08
FUJI AND TEZUKA
Posted 3/28/08 , edited 3/28/08

Tezuka

fuji

ryoma

eiji
First  Prev  1  2  3  4  5  Next  Last
You must be logged in to post.