First  Prev  1  2  3  Next  Last
Post Reply Fav Character
Member
185 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / behind you :D
Offline
Posted 1/13/09 , edited 1/14/09
lu xun
Member
10049 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / ヅバイ
Offline
Posted 3/27/09 , edited 3/28/09
1.ZHAO YUN

Well.. I like others too..LU BU...Guan Ping.. Liu Bei...Guan Yu....CAO CAO.. Xahu Dun.. Zhuge Liang...Gan Ning...Diao Chan... Mostly Shu, then Wei.. rare from Wu! I hate WU

Member
3604 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / in a cave eh... n...
Offline
Posted 4/13/09 , edited 4/14/09
in order from each kingdom:
Wei:Zhang He, Sima Yi, Zhang Liao
Wu: Da Qiao, Ling Tong, Gan Ning, Lu Xun., Zhou Yu
Shu: Pang Tong, Wei Yan, Ma Chao
others: Diao Chan and Lu Bu.

my number one fave is a tie between Zhang He, Da Qiao and Pang Tong.....

Member
27080 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / M
Offline
Posted 4/27/09 , edited 4/28/09
Lu Bu is always my favorite
Member
64 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / F
Offline
Posted 8/1/10 , edited 8/2/10
The best characters to use for me are Zhuge Liang and Lu Xun.
First  Prev  1  2  3  Next  Last
You must be logged in to post.