First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

لعبة بدون مسافة

Post Reply
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/14/08 , edited 7/14/08
احم احم يبت لكم اليووووووووووووووووووووم لعبه وان شاء الله تعيبكم
اللعبه سهله وما يبالها شي ^_* بس تحتاج تفاعلكم عسب تصير احلى واحلى

اللعبة هي عبارة عن فك كلمات في الجملة المكتوبة وهذي الجملة مكتوبه بدون مسافات بين الكلمات
ولازم الشخص يفك الجملة ويكتبها بالمسافات وبعد ما يفكها يكتب جمله ثانيه بدون مسافات عسب الشخص اللي بعده يفكها وجي
يالله انا ببدء اول شي ^___________^


قسمباللهفيناسيبالهمضربمنخاطر
^______________^ يالله حاولوا تفكوا الجملة وتكتبوها بالمسافات

Posted 7/14/08 , edited 7/14/08
حلوه اللعبه وتسلمين ,,

ممممم


قسم بالله في ناس يبالهم ضرب من خاطر

يااتتتتاااا ,,,, سويتها صح ؟؟؟؟
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/14/08 , edited 7/14/08

حلوه اللعبه وتسلمين ,,

ممممم


قسم بالله في ناس يبالهم ضرب من خاطر

يااتتتتاااا ,,,, سويتها صح ؟؟؟؟

سويتيها صح مبرووووووووووووك كركركركركركركركرر بس لازم تحطين جمله بدون مسافه واللي بعدج يحاول يفكها ^_^ يالله حطي جمله
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/14/08 , edited 7/14/08
^____________^ شكلها ما بتحط كلمه اوكيك انا بحط بدالها
وياريت الشخص اللي يفك الجمله هذي اللي بحطها يخترع جمله من باله وتكون بدون مسافه
وهذي هي الجمله^_____________^

احسراسيبينفجرحدعندهحلللازمههذي
Posted 7/14/08 , edited 7/14/08

nono4 wrote:

^____________^ شكلها ما بتحط كلمه اوكيك انا بحط بدالها
وياريت الشخص اللي يفك الجمله هذي اللي بحطها يخترع جمله من باله وتكون بدون مسافه
وهذي هي الجمله^_____________^

احسراسيبينفجرحدعندهحلللازمههذي


احس راسي بينفجر حد عنده حل للازمه هذي

صح ؟؟؟

جملتي

اللعبهوايدحلوهتسلميننونو
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/14/08 , edited 7/14/08
صح صح هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه
اللعبه وايد حلوه تسملين نونو كركركركركركركركركركركركر
زينواللهعيبتجانشاءاللهتعيبالباقينبعدويستانسون
Posted 7/14/08 , edited 7/14/08
زين و الله عيبتج انشاء الله تعيب الباقين بعد و يستانسون ^^

جملتي

انشااللهياربوبتكوناللعبعاحلىواحلىههههههههيلانترياكمياحلوين
Posted 7/15/08 , edited 7/15/08
ان شا الله يا رب وبتكون العبة احلى و احلى هههههههههههههههههه يلا نترياكم يا حلوين خخخخخخخ


اناخاطرياكلكاكاوخخخخخخخخخخ
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/15/08 , edited 7/15/08
انا خاطري اكل كاكاو خخخخخخخخخخ
فديتج والله كركركركركركركركركر


ياللهنختارجملاصعبعسبمحديعرفهاويتعقدونقبلمايفكوها
Posted 7/15/08 , edited 7/15/08
ياالله نختار جمل اصعب عسب محد يعرفها و يتعقدون قبل ما يفكوها

جملتي

اوكيهبحاولاكتبجملمعقدهبفكروبكتبلكماياهااوكيك
Posted 7/15/08 , edited 7/15/08

amo0o0la7 wrote:

ياالله نختار جمل اصعب عسب محد يعرفها و يتعقدون قبل ما يفكوها

جملتي

اوكيه بحاول اكتب جمل معقده بفكر و بكتبلكم اياها اوكيك

وييييي فديتني عثرني حرييفه و أنا مادري

ممممم تبون أصعب
أوكيك ... أنا فديتني ثقافتي هنديه ,,,يلله فجو هالكلمه

maitumsaypyarkartaho
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/16/08 , edited 7/16/08
كركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركرركر

وين الجمله الحين راسي لف ؟؟؟ يالله احد يحط جمله عسب نلعب
Posted 7/16/08 , edited 7/16/08

nono4 wrote:

كركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركركرركر

وين الجمله الحين راسي لف ؟؟؟ يالله احد يحط جمله عسب نلعب
قتلج هاي هي الجمله

maitumsaypyarkartaho

إللي عنده ثقافه هنديه بعرف خخخخخ
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/16/08 , edited 7/16/08
*_* ~~~~~~~~~~~~~~ وي وي رفعت يدي ما اعرف *_* حد يفك تشابك الجمله هذي كركركركركركركركركركرككرركركركركركركركركركركركركركركرك
maitumsaypyarkartaho
Posted 7/17/08 , edited 7/17/08
عنبوووووووووووووووووووووو ,, محد عنده ثقافه هنديه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.