First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Post Reply لعبة بدون مسافة
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
ليش شو السبب مظايجه من الخدامه ..............موووووووووووووووووول ما يخصه هاهاهاهاهاهاي
.
.
الليبعديمينوناومينونه.......لوووووووووووووووولز
Moderator
xuae 
38958 cr points
Send Message: Send PM GB Post
33 / M / UAE
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
اللي بعدي مينون أو مينونه لوووووووووووووووولز
صحصحصحصكيفعرفتي
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
صح صح صح كيف عرفتي ....... خخخخخخ :P
.
.
اناابااضربولداختي.......هاهاهاي
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
انا ابا اضرب ولد اختي

عفاناللهانتيتبينتضربينكلواحد
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
عفانا الله انتي تبين تضربين كل واحد....هاهاهاي
.
.
الليقبليمجرمهاهاهاي ....
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
اللي قبلي مجرم
^_^ فكيت الجمله كركركركركركركركركرر

يوووهانتواتكتبونبعضالاشياءالليمالهاعلاقهبالموضوعليش؟؟
Member
9361 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / UAE ....in Dubai
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
يوووو هأنتوا تكتبون بعض الأشياء اللي مالها علاقة بالموضوع ليش؟؟جزاكماللهمليونألفخير

سهله
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
جزاكم الله مليون الف خير كركركركركركرركركركر ^_* فكيتها
نوفير 99 انا حذفت الردود اللي مالها علاقه بالموضوع ما يصير تكتبون اشياء مالها علاقه بالموضوع لا هنت اخوي جي تخربون المواضيع ^_^ تبون تسولفون بالكست بوك برع الفورم مب داخله ما يصير جي

جملتي: ياريتالكليلعبعدلوماتخربوناللعبهوتكتبوناشياءمالهاعلاقهبالموضوععسبالكليستانس
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
يا ريت الكل يلعب عدل وما تخربون اللعبه و تكتبون اشياء مالها علاقة بالموضوع عسب الكل يستانس

العبوعدلعشانماتزعلوننونووخخخخ
Moderator
xuae 
38958 cr points
Send Message: Send PM GB Post
33 / M / UAE
Offline
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
العبو عدل عشان ما تزعلون نونوو خخخخ
ماعرفشواكتبلاه
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
ما اعرف شو اكتب لاه كركركركركرركركركركركر
واللهضحكتنيكلجملكتنتهيبلاه ^_____________^
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
والله ضحكتني كل جملك تنتهي بــلاه ...هاهاهاي :P

اناوايدفرحانهوشادهحيليهاهاهاهاهاهاهاي :D
Member
9361 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / UAE ....in Dubai
Offline
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
انا وايد فرحانة و شاده حيلي هاهاهاهاهاهاهي


المدارسبتبدأعقوبكمأسببوع
Posted 7/29/08 , edited 7/30/08
!!


المدارس بتبتدأ عقب كم أسببوعصدق؟


اللهلايوفقكيالذيبلافدنياكولافآخرتك

Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
94 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
الله لايوفقك يالذيب لا فدنياك ولافآخرتك

اللهيعينشكلالمدارستبدءعندكممنوقتاللهيعينكموموفقينيامسديفل ^__________^
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.