First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

لعبة بدون مسافة

Post Reply
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
الله يعين شكل المدارس بتبدء عندكم من وقت الله يعينكم و موفقين يا مس ديفل


ه____ه لووووول جملتيه

انتهعنديحاجهغيرهذيمافيهاكلامعمريوحبيالكبيرمانتواحدوالسلام
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
انته عندي حاجه غير هذي مافيها كلام عمري وحبي الكبير مانت واحد والسلام

احم فكيتها ^_________^
يالله هذي جملتي
مخيصارفاضيماصارعنديجمل ^_^
9054 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Dubai
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
مخي صاار فاضي ما صار عندي جمل ....

هعهع فديتني شطووره لووولز

واللهاني تولهتعليكم ....
Member
1421 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / UAE
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
اكرهماعنديانياصدعافمنالبارحةفينيصداعومايخوزحبتينبندولاكسترامانفعنالرحمممممممممممممممممة

لووووووووووول صدق نذلة فديتني,, جملة طويلة

صدق صعب نكتب بدون مسافات للي مو متعود

شكرا على اللعبة الحلوة و اللي تعور الراس (بروحي راسي يؤؤؤؤلمني هع) عسب جيه بس حطيت الجملة ما فيني افك اللي قبل

عيل اللي عقبي يفك الجملتين

صدق نذالة الحين!!
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
لول قويهاكره ماعندي اني اصدع اف من البارحه فيني صداع ومايخوز حبتين بندول اكسترا مانفعن الرحمه
اسألعليكالليلوقولوينكروحيوعينييالغلىيسألونكعهدالمحبهصدقبينيوبينكوناالوفياللييحلفمايخونكههههههههههههه
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08
ترا اخبركم

هه

غش انكم اتسوون كوبي بعدين تطبعونه فالوورد

Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08

مخي صاار فاضي ما صار عندي جمل ....

هعهع فديتني شطووره لووولز

واللهاني تولهتعليكم

جملتج كاانت والله تولهت عليكم كركركركركركركركر فديتج والله يا سو وت ^______________^
Member
43566 cr points
Send Message: Send PM GB Post
95 / F / SwEeT HoMe =)
Offline
Posted 7/30/08 , edited 7/30/08

ترا اخبركم

هه

غش انكم اتسوون كوبي بعدين تطبعونه فالووردعاد انت تعطيهم الافكار كركركركركركركرركر انا عن نفسي ما يت لي الفكره من الاساس
اسأل عليك الليل وقول وينك روحي وعيني يالغلى يسألونك عهد المحبه صدق بيني وبينك ونا الوفي اللي يحلف مايخونك
وفكيتها بدون خطتك كركركركركركركرككرركركركركر
جملتي
&_& شكليبديتاسطلوالمخدهتنادينييازينالنومزيناه كركركركركركركركركركركر
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
شكلي بديت اسطل والمخده تناديني يا زين النوم زينا ه

احلىشيفيالدنياالمخدهواللحاف
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
احلى شي في الدنيا المخده و اللحاف


شحالكمياعرباتولهتعلىدبيماشيشراتها
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
شحالكم ياعرب اتولهت على دبي ماشي شراتها

ليشماشيشراتهااكيدانتيمندبي
Member
1421 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / UAE
Offline
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
ليش ما شي شراتها اكيد انتي من دبي

خاز الصداع

المدارسعلىالابوابيرجىالتأكدمنسلامةاقفالبيوتكمقرائناالاعزاء ^^
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08

المدارس على الابواب يرجى التأكد من سلامة اقفال بيوتكم قرائنا الاعزاء

اللهياخذالمدرسهماتخلص
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
الله ياخذ المدرسه ماتخلص

هههههههههههه لول احين ابا اعرف منج كيف المدرسه تخلص __جيه حلاوه هيه؟؟؟ ههههههنوفيرهالبنتالصراحهاضحكنيلووووول
Posted 7/31/08 , edited 7/31/08
الله يخس بليسك خلتني وحده

نوفير هالبنت الصراحه اضحكني لووووول

First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.