Post Reply Han's New Drama The Clue Collector
Creator
1881 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Byfield
Offline
Posted 8/3/08 , edited 8/3/08
The Cast's:
Aaron Yan as "007" Zhan Shi De 詹士德 (007)
Gui Gui as "Lucifer" Li Xiao Xing 李曉星 (天魔星)
Lu Ting Wei as "187" Qian Fu Hao 錢富豪 (187)
Huang Hong Sheng as "747" Huang Hui Hong 黃輝宏 (747)
Fan Wei Qi as Cherry
Tian Li as Lu Qi Ya 陸琪雅 (Angel)
Cai Yi Zhen
Cai Han Cen
Zhang Shan Jie
Figaro Ceng Shao Zong

Well Im Gonna Watch It It's Gonna Be High School,Suspense,Mystery
Is Not On TV Yet Though Are You Gonna Watch It What Do You Think?!

Member
87 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / SINGAPORE
Offline
Posted 8/10/08 , edited 8/10/08
i will sure watch it
cos there is aaron , guigui,xiao gui & han
I LOVE ALL TAIWAN DRAMA
Creator
1881 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Byfield
Offline
Posted 8/10/08 , edited 8/10/08
Yup You Should Actually!
You must be logged in to post.