First  Prev  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Next  Last

Learn Filipino

Post Reply
Citizen
1843 cr points
Send Message: GB Post
79 / F / inner core
Offline
Posted 7/19/08 , edited 7/19/08
ngunit,subalit,datapwat -but <<<beat this
Citizen
7232 cr points
Send Message: GB Post
32 / M / Philippines (Perl...
Offline
Posted 7/21/08 , edited 7/21/08
tae=shit
Citizen
34828 cr points
Send Message: GB Post
24 / F / υк
Offline
Posted 7/22/08 , edited 7/22/08
ermat=mother
erpat=father
Citizen
7232 cr points
Send Message: GB Post
32 / M / Philippines (Perl...
Offline
Posted 7/22/08 , edited 7/22/08
patatas=potato...lol
Posted 7/23/08 , edited 7/23/08
i know one.

kamusta ka? = how are you?

am i right?
Citizen
3768 cr points
Send Message: GB Post
28 / F / HAHAH=P
Offline
Posted 7/23/08 , edited 7/23/08
how long? gaano pa katagal?
Citizen
745 cr points
Send Message: GB Post
32 / F / InSid3 YouR PockeT
Offline
Posted 7/24/08 , edited 7/25/08
panget-ugly..lol...
Citizen
7851 cr points
Send Message: GB Post
28 / F / Ü
Offline
Posted 7/26/08 , edited 7/26/08
airplane- salimpapawid
NEW GEN MOD
35721 cr points
Send Message: GB Post
30 / M / Tokyo (東京)
Offline
Posted 7/28/08 , edited 7/28/08
Balakubak(tagalog) - Dandruff(english)
Citizen
845 cr points
Send Message: GB Post
29 / F / Bacolod City : Ph...
Offline
Posted 7/29/08 , edited 7/29/08
none- wala
Citizen
1322 cr points
Send Message: GB Post
24 / F / what? in earth of...
Offline
Posted 8/2/08 , edited 8/2/08
nanny: yaya or alipin

nomadic people: mga taong palipat-lipat ng place pra maghanap ng pagkain

antagonist: kontrabida

protagonist: bida

Citizen
513 cr points
Send Message: GB Post
28 / F / philippines
Offline
Posted 8/3/08 , edited 8/3/08
how old are you?-ilang taon ka na??
where do u live?-saan ka nakatira?
Citizen
1484 cr points
Send Message: GB Post
27 / M / canada
Offline
Posted 8/3/08 , edited 8/3/08
what? = ha?
when? = kailan?
where? = saan?
how? = paano?
Citizen
2772 cr points
Send Message: GB Post
28 / F / Philippines
Offline
Posted 8/9/08 , edited 8/9/08
sino? - who?
sino ka? - who are you?
tamad - lazy
tulong - help
tumulong - helped
tutulong - will help

Citizen
15801 cr points
Send Message: GB Post
24 / F / Surrey B.C. Canada
Offline
Posted 8/9/08 , edited 8/9/08
Pervert - bastos
How come? - Paano nangyari?
I love you - Mahal kita
What!? - Ano!?..
Mother - Nanay, Ina , Mama
Father - Tatay, Papa
Very funny!? - Nakakatawa..
First  Prev  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  Next  Last
You must be logged in to post.