Mirumo de pon Roleplay
Posted 8/18/08 , edited 8/18/08
Kaede Minami-
Setsu Yuki-
Azumi Hidaka-
Kaoru Matsutake-
Etsumi Kido-
Saori Eguchi- Misha___chan
Momo Umezono-
Haruka Morishita-
Koichi Sumita-
Hirai-
Hoshino-

Sasuke-
Hanzo-

Warumo Gang:
Ichirou-
Jirou-
Saburou-
Shirou-
Gorou-


Otome-
Papii-
Yamane-
Akumi-
Dark-
Nezumi/Rat-
Tako/Tacos-
Ikasu-
Panta-Marumo-
Saria-
Murumo-
Baramo-


Daijin-
Genba-
Teacher-
Peter-
Mambo-
Bike-
Gabin-
Anna-
Raichi-
Incho-
Moon-
Ocho-
Chai-


Rarumu-
Riina-
Rurumu-
Yurin-


Mimomo-
Kumomo-


Denta-
Kororo-
Wakaba-
Tomon-
Chie-
Temuzu-
Aroma-
Runba-
Kameri-
Papan-
Tsutsuji-


Kinta-
Anri-
Senri-
Ponta-


Gaians:Fire,Aqua,Wind,Earth,Aether,Topuru
You must be logged in to post.