the legend of brown sugar chivalries
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
wang zi and ah wei cuz those two pipol are cool
their funny

Cast

* Wang Zi as Linghu Cong 令狐聰
* Xiao Xun as Ren Ying Ying 任瑩瑩
* Ah Wei as Guo Jing 郭敬
* Ya Tou as Lu Jian Ning 陸見寧
* Xiao Ma as Yi He Cang Tai 伊賀蒼太
* Xiao Man as Xiao Long Nu 小聾女
* Ah Ben as Wei Xiao Bao 韋曉寶
* Xiao Yu as Chu Liu Xiang 楚琉湘
* Carmen Tang as Lan Feng Huang 藍鳳煌
* Mei Mei as Sheng Nu Hu Fa 聖女護法
* Xiao Jie as member of Wu Ren Bang
* Michelle Zhang as little nurse
* Xu Xiao Shun (許效舜) as Zhou Da Tong 周大通
* Vicky Chen as Teacher Jin
* Zhang Ke Fan (張克帆) as Teacher Lu
* Wang De Sheng (王德生) as West Side principal
* Ma You Xing (馬幼興) as Ren Han Tian 任撼天
* Tan Xiao Lan (譚筱嵐) as Ren Ying Ying's mother
* Terry (江慶俋) as Dong Fang Long 東方隆
* Mao Di as Xie Xun 謝巽
* Monkey (謝富丞) as Yang Guo 揚過
* Peng Qia Qia (澎恰恰)
* Zhang Yong Zheng
* Tai Zhi Yuan (邰智源)
* Hsia Ching Ting
* He Hao Jie (何豪傑)
* Li Luo (李鑼)
* Wu Wen Xuan (吳玟萱)
* Yuni Li (李妍瑾)
* Rachel Fu (傅天穎)
1949 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / Canada
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
i like ya tou shes so adorable, but i like wang zi the most!
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
ya tou she cute she has a baby voice.....lolz
3229 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / F / Europe~
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
I wanna see it! But I still haven't found the subbed ones...
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
go to search and u'll find it iot has sub but 2 episode cuz it just came out 3 weeks ago
27 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F / Belmont
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
if you want to watch it w/ subs then go to
www.veoh.com/users/intangiblefs
3481 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / ~KuSu'z World~
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
i luv wang zi the most!!!!
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
ah wei is really funny..LoL..
363 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / Taipei, Taiwan
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
i love this drama! except ah wei is ugly. even though he's sort of funny. and i hate ya tou's attitude problem. but i still love this drama! ganbatte xiao xun + xiao yu!!!!!
47458 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / Birmingham
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
I told myself I was going to watch this, but I haven't got around to it yet, I may watch some later tonight.
Is it a decent drama?
1723 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F
Offline
Posted 8/22/08 , edited 8/22/08
Is it subbed yet? and Ya Tou is sooo adorable in it .
Wang Zi & Ya Tou look sooo cute 2gether ^.^ ♥
Posted 8/22/08 , edited 8/23/08
You must be logged in to post.