First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Konoha Survivor
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 4
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 12
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 7
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Member
589 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Canada
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 3
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 7
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/21/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 2
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 9
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 7
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/21/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 20
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 2
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 7
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Member
18247 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 2
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 10
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 6
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/21/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 1
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 6
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 20
Yuuhi Kurenai - 10

The next user will decide if Konohamaru will stay longer or die..
1387 cr points
Send Message: Send PM GB Post
M / there.. there.. o...
Offline
Posted 11/21/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 0 (whahahah!!! i kill konohamaru!!!)
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 6
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 10
Member
11560 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / here....Matsujun...
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 13
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 6
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
119 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / Singapore
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 9
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 6
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 6
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 5
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 9
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 13
Jiraiya - 12
Maito Gai - 7
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 5
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 8
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 13
Jiraiya - 12
Maito Gai - 8
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 5
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
Member
18247 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / Boring ol Maine
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 8
Hatake Kakashi - 22
Inuzuka Kiba - 13
Jiraiya - 12
Maito Gai - 8
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 4
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
Member
546 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F
Offline
Posted 11/22/08 , edited 11/22/08
Akimichi Chouji - 8
Hatake Kakashi - 21
Inuzuka Kiba - 13
Jiraiya - 12
Maito Gai - 8
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 11
Hyuuga Hinata - 14
Sai - 10
Tenten - 14
Uchiha Sasuke - 4
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 21
Yuuhi Kurenai - 9
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.