First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

Konoha Survivor

Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/12/08 , edited 11/13/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 13
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 13
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 11
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
7518 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 11/12/08 , edited 11/13/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 13
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/14/08 , edited 11/15/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 13
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 2
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/15/08 , edited 11/15/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 2
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/15/08 , edited 11/16/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 13
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 2
Yuuhi Kurenai - 10
Member
832 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F
Offline
Posted 11/15/08 , edited 11/16/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 13
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 8
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
7070 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / s bLay ko eh...dn...
Offline
Posted 11/16/08 , edited 11/16/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 13
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/16/08 , edited 11/16/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
57 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / somewhere
Offline
Posted 11/16/08 , edited 11/20/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 13
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 13
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 11
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/17/08 , edited 11/17/08

narutointhepresent wrote:

Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 9
Hatake Kakashi - 13
Inuzuka Kiba - 10
Jiraiya - 11
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 11
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 10
Sai - 9
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 13
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 11
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10


Sorry, but you messed it up a bit. A few ratings are different than the last one.
169 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / \
Offline
Posted 11/17/08 , edited 11/20/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 12
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 11
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
7518 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 11/17/08 , edited 11/20/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 7
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/18/08 , edited 11/20/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 8
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 11
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/18/08 , edited 11/20/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 8
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 12
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 8
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/20/08 , edited 11/20/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 10
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 14
Inuzuka Kiba - 11
Jiraiya - 13
Konohamaru - 10
Maito Gai - 11
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 12
Yamanaka Ino - 3
Yuuhi Kurenai - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.