First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Konoha Survivor
Posted 11/23/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 14
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10

I <3 Sakura
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/23/08 , edited 11/23/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Member
7518 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 11/23/08 , edited 11/24/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 13
Uchiha Sasuke - 8
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Posted 11/24/08 , edited 11/24/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 17
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 10
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
1307 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / in your imaginati...
Offline
Posted 11/24/08 , edited 11/24/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 7
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 12
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/24/08 , edited 11/24/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 9
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yamanaka Ino - 1
Yuuhi Kurenai - 10
Moderator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 11/25/08 , edited 11/25/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 9
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yamanaka Ino - 0 -- dead
Yuuhi Kurenai - 10
169 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / \
Offline
Posted 11/25/08 , edited 11/25/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/25/08 , edited 11/25/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 15
Yuuhi Kurenai - 10
Member
1549 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Well, from here,...
Offline
Posted 11/26/08 , edited 11/27/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 6
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
Moderator
102489 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / F / Paradise⌒☆
Offline
Posted 11/27/08 , edited 11/27/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 5
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/27/08 , edited 11/27/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura - 4
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 12
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
508 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / ♥Somewhere in the...
Offline
Posted 11/30/08 , edited 11/30/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura -5
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 11
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
Member
993 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Dreamland
Offline
Posted 11/30/08 , edited 11/30/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura -4
Hatake Kakashi - 18
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 11
Umino Iruka - 12
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
Member
6388 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / Philippines
Offline
Posted 11/30/08 , edited 11/30/08
Aburame Shino - 10
Akimichi Chouji - 8
Haruno Sakura -4
Hatake Kakashi - 19
Inuzuka Kiba - 12
Jiraiya - 12
Konohamaru - 9
Maito Gai - 9
Nara Shikamaru - 13
Rock Lee - 10
Hyuuga Neji - 9
Hyuuga Hinata - 8
Sai - 8
Tenten - 12
Uchiha Sasuke - 10
Umino Iruka - 12
Uzumaki Naruto - 16
Yuuhi Kurenai - 10
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.