who htis look like?
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
.............................................,,................................
...............................................8...............................
................................8D~.............MN.............................
................................. MMMMMN........,NN............................
...................................NMMMMMMN......NMM...........................
...................................,NMMMMMMNN.....MNM..........................
............................+........NNMMMMMMMN...NNMI.........................
..............................7.,....MMMMMMMMMMM..DNNM.........................
................................Z.....NNMMMMMMMNM.+NNM.........................
.................................,....MMMMMMMMMMMN$NNM.........................
......................................NNMNNNMMMMMMNMNM.........................
....................................~.NNMNNNMNNNNMMMMNNNNN.....................
....................................,,MNMNNNNNNNNNNMNNNMNNMMM..................
.......................MNMMMNMMMMMMM,~MNMMMNNNNNNNNNNMMNMMMNNM.................
...................MNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMNNMMMMNNNNNN,...............
..................MMNNMMNMMMMNMMMMMMNNMNMMNNNNNNNMMMNNNNNNNMMNNN...............
.....................DNNNNNNNNMMMMMNNMM8ZOMNNMMNNMMNNNNNNNNMMNNN.,,:...........
........................NNNNNNNMMNNNNNOZOONNMNNNMMMNNNNNNNNNMNNNNNMNNMNMM~.,...
..........................NNNNMNNNNNMOZODOZZONMNNMMNNNNNNNNNNMMNNNNNNMMMMNMNN,.
............................MNNNNMNNMZ$DNOMMM?NMNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNMNNNM....
.....................OMMNNMN..NNNNNNNNNDMNN8++DZMNNNMZ?NNNNNNNNNNNMMNNMN~......
................=MNNNMII?78NMNNNNNNNNM?8MMN+I=ZOZNNNZIINNMNNNNNNNNNNNN.........
.....................II??~IMMNNNNNNNNM:INN$,:=ZZNNMD=,,NNN8NNNNNNNNNNNNNNNNNN..
..............~7.....+7:::,.NNNNO,,?NNMMNNN,,,88NNOI:,NNZ=NNNNNNNNNNNNNNNNNM...
............??++~,...,,:~+:.NNNN=+?7$?=,+8NN,,?DNN7,:MI=D~OM.,+MNNNNNNNNN......
............?$?I=,,...$~.,7.?DNN$:,+:?:,,..NN.,ONZ:,=MNMZ+?.D+?MNNNNNZ.........
............:IZ.:,~.,.=:..,.~,,~M?,.NM,,...,7N.,M?:MN.M7+?=~:=?MNN7............
.............+,..?,..:.=I.8..+MNNM+I+,~,M...NNM.IMD,...++DN,,?DM...............
...............:.,7,..........:77IN=O7$,,,O.....:,....Z+?ND,?MMNNMNM+,.........
........?7I=O..,,.............=,$77Z7N?,~?=.....,,,=I??==~~NM=.................
.......7II,,.7,,,:+.........8....=N??78N,.......N,..,,=+..:....................
.......7I,??,,,I..........,...... ..:$+?I~.......,..:?DODNN7OZ$................
........,:?7,:,.....................,:?O,+?M.....,~MDDD$?+$O7D7$,..............
.........OD,,I.7....,....=.........,:.$ID?~?+ZMONNN?,7?,,+???7777$$7$I.,.......
........8N?=...=...+............+$.~~~,$O,=,,??=++Z.+?ID??NI$II$$777$$$$$......
........O??,,~+,.........+.......=.:?,~$.,O,,,,....$~,:??$?7II?IZZ$$$$$$$$$,...
.......:O+?+,,,Z..7...............=~~~O,...?,,.....,,:I?$,?????7IIIIII$$DMNNO,.
........IN=I~.,$......,...I......+?.~.++...:M....77,,,77..?.?$??III+Z?=+II?NN..
........M?,+ODOO8?...,,.....M7I.,...7?.7:.........,,,?....+~I???IZI,..,,+IIINM.
.........:,,7ZOZ$$N:.......+M........:+~Z,........,,:....?.I..,=D?,.,,,,:?I77N.
.........7:,+NZZOO7O8O+?N..............,DD,.......O.:+...O?.8,:,+??=,.,,,~I77M.
...........,+I?NOOOZO8......Z...........:Z.M,,,.O.~+?...+.~.....,,?+??,,:~I7$D.
.............,..,........................:,.D?$+?+??.,~?7.......,::++??::?777D.
.............................$......?....,,7=,.,.::?ZI??~........::IIIIDI777$I.
..........................Z..,......$.7...,~.$....+.+O,.:D......,::III?I$7$7D..
.....................,....,..Z:.=.,.,,.+7,==.O?+~IOO.ID..,+,,...::~77$7I$$77D..
.................,:.:,.............,N..,=.=O.???$ZZ8:IZ,.,~?,:,:::?I7NI77O8D,..
..................$...O8.....,......~.+:,D?..=?$ZZO88IO,.,,INI:::$77DD7$ZO8....
.................$I,,$:,..........,.+7NII?.?,??ZZZOOO?O,.:=?87III77D8??I$8.....
................,I?+.::,7..:.D$...7,.,,ZD~Z:IIO$IOOOO7O::,IIDZ77IZI7~???D,.....
.................,+$:?I:+.I.,.N,,=,I?.,+Z$+OO8:=ZOOOIOO~III7NOIIZ7~:????,......
...................=I+?~,++:::+,~O:,,,?$7$8ZZOOOOOO$?OZZI7IZI::::::+???........
....................77II8.,Z8I::ON::::,IOOOOOOOOOOIIOD+:~::::??,~?II?ID........
...............=77$I?DZIII,I?I~$77~OOI:NZZOOOOO8NIZONI~::,:7III?I7I?8Z$$.,.....
..........??????++?+=+~~::I+I?II7?$7O=+OD88888NOOODNII7I777II??IIIDD7777$.,....
.......D???=..............,.:II8?I?$MDZ$7888OOO8N8?+?IIII77:,?M8D8777$$$7$.....
......$I?.....................??IN?.,$II?O88NNDOO?+?++II7I8DNZD77ZO7DOD777+....
.....7?++??+.........~~.........I=?.,:?7ZO87$NZ8N8ZZ??I+Z8777$$7II7777D$Z77....
....7I,...,..,......:+???,....,..I,=,,,ZZODO$NZOO777?77$$$???II$7777777$$7$....
..,77=...,.,......~I~.,=???,.:,.,,:~+.DO8O$$$NO8ZD77I?78?+IIZ77$$777777$$7Z,...
..+7??...I$ZI?......,??$..~??.I7,.,,Z+DZOZ?7$8O8IZ77?Z,.~?$~.....,,+N7777$$+...
..,7??~,=N7II$O7II,....:??I~..,?O+,=~?8ZZ$I7?OOO?Z77=..+$.............:7N$$$...
...$II,.,N$$Z7III7O$?+...,I?D?,,,?8:??DO8$D$IOO8?+N+..7.......I=...~??,.I7O$...
...N7I:.,,D$$O7$II?I$D77+~..?IID?.:ID7?8O7O$?OODO?$,.D,.......ZO.~??IIIII$$$M..
..,.IZI:.?+,Z$$N$IIII$77$Z$7+++?7777$$.8$777?ZZOD?8.+.,+:....,$Z.?II?7$III$$$..
....IIN77,,O77$$7O$$7$7$$$$$$877II7$NN,$$$7ZDOOZ+Z8.:.+??....:?+.III77$7$7$$O7.
....NII,7II,.Z$77$$N7$7$$$$$$777$7O7$~??D$$DNZOOOO8+,.+??....~I,.IIII77$$$$$Z8.
....=?I,.N7I?:..Z777ID7D7IDZZNNNDND8D???ZD8NMZOOOOO??.~??.++.~I.=IIIII$7$$$$$ZI
.....III,.~77I?III8$8D777$77$.......??++....:I$ZZZNI8,.??=??.=D.I77III$777$$$ZZ
.....7?I??..N$77$777777777$7$.......:M??+...,??Z8..77I.+????:~..I77?III$$7$$$ZZ
.....77$IIII.,D$7777777?I$7D78.........,N...,O$D...77I,??????,.??77IIII?$$7$$ZZ
.....N7777IIII,$D77777~?$77$$7...............~8.....$$?.?????7.I7777?IIII$$$$ZZ
.....~$$$777$7I$7$D$D.+7777I7N.......................+?II7I??.,I7777IIIII?$$OZZ
......I7$7777777777Z.?7777?I7.........................?II777?.II7777IIIIIII$ZZZ
........D7$$$$$777.,77777??7N.........................N?II77O.?I7777II?IIII$$ZZ
..........O$$$$$8:?$7777I?I7...........................~$777,=II7777IIIIII77ZZZ
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
it makeso ut a character -.-
1646 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Columbus, OH
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
Thats some bad ASCII (sp?) art right there.
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
idk can i report this to a mod?? wierd i say queen elizabeth

1206 cr points
Send Message: Send PM GB Post
28 / F / hi
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
i dont get it...
2986 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Soon to be SCAD
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
There is a thread for keyboard art already.

Here's a game but it's not the one I was thinking of
**Post Random Text Art
http://www.crunchyroll.com/showforumtopic?id=16904
7692 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / M
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07

souljeru wrote:

.............................................,,................................
...............................................8...............................
................................8D~.............MN.............................
................................. MMMMMN........,NN............................
...................................NMMMMMMN......NMM...........................
...................................,NMMMMMMNN.....MNM..........................
............................+........NNMMMMMMMN...NNMI.........................
..............................7.,....MMMMMMMMMMM..DNNM.........................
................................Z.....NNMMMMMMMNM.+NNM.........................
.................................,....MMMMMMMMMMMN$NNM.........................
......................................NNMNNNMMMMMMNMNM.........................
....................................~.NNMNNNMNNNNMMMMNNNNN.....................
....................................,,MNMNNNNNNNNNNMNNNMNNMMM..................
.......................MNMMMNMMMMMMM,~MNMMMNNNNNNNNNNMMNMMMNNM.................
...................MNNMMMMMMMMMMMMMMNNNNNNNNNNNNNMMNNMMMMNNNNNN,...............
..................MMNNMMNMMMMNMMMMMMNNMNMMNNNNNNNMMMNNNNNNNMMNNN...............
.....................DNNNNNNNNMMMMMNNMM8ZOMNNMMNNMMNNNNNNNNMMNNN.,,:...........
........................NNNNNNNMMNNNNNOZOONNMNNNMMMNNNNNNNNNMNNNNNMNNMNMM~.,...
..........................NNNNMNNNNNMOZODOZZONMNNMMNNNNNNNNNNMMNNNNNNMMMMNMNN,.
............................MNNNNMNNMZ$DNOMMM?NMNNNNNNNNNNMNNNNNNNNNNNMNNNM....
.....................OMMNNMN..NNNNNNNNNDMNN8++DZMNNNMZ?NNNNNNNNNNNMMNNMN~......
................=MNNNMII?78NMNNNNNNNNM?8MMN+I=ZOZNNNZIINNMNNNNNNNNNNNN.........
.....................II??~IMMNNNNNNNNM:INN$,:=ZZNNMD=,,NNN8NNNNNNNNNNNNNNNNNN..
..............~7.....+7:::,.NNNNO,,?NNMMNNN,,,88NNOI:,NNZ=NNNNNNNNNNNNNNNNNM...
............??++~,...,,:~+:.NNNN=+?7$?=,+8NN,,?DNN7,:MI=D~OM.,+MNNNNNNNNN......
............?$?I=,,...$~.,7.?DNN$:,+:?:,,..NN.,ONZ:,=MNMZ+?.D+?MNNNNNZ.........
............:IZ.:,~.,.=:..,.~,,~M?,.NM,,...,7N.,M?:MN.M7+?=~:=?MNN7............
.............+,..?,..:.=I.8..+MNNM+I+,~,M...NNM.IMD,...++DN,,?DM...............
...............:.,7,..........:77IN=O7$,,,O.....:,....Z+?ND,?MMNNMNM+,.........
........?7I=O..,,.............=,$77Z7N?,~?=.....,,,=I??==~~NM=.................
.......7II,,.7,,,:+.........8....=N??78N,.......N,..,,=+..:....................
.......7I,??,,,I..........,...... ..:$+?I~.......,..:?DODNN7OZ$................
........,:?7,:,.....................,:?O,+?M.....,~MDDD$?+$O7D7$,..............
.........OD,,I.7....,....=.........,:.$ID?~?+ZMONNN?,7?,,+???7777$$7$I.,.......
........8N?=...=...+............+$.~~~,$O,=,,??=++Z.+?ID??NI$II$$777$$$$$......
........O??,,~+,.........+.......=.:?,~$.,O,,,,....$~,:??$?7II?IZZ$$$$$$$$$,...
.......:O+?+,,,Z..7...............=~~~O,...?,,.....,,:I?$,?????7IIIIII$$DMNNO,.
........IN=I~.,$......,...I......+?.~.++...:M....77,,,77..?.?$??III+Z?=+II?NN..
........M?,+ODOO8?...,,.....M7I.,...7?.7:.........,,,?....+~I???IZI,..,,+IIINM.
.........:,,7ZOZ$$N:.......+M........:+~Z,........,,:....?.I..,=D?,.,,,,:?I77N.
.........7:,+NZZOO7O8O+?N..............,DD,.......O.:+...O?.8,:,+??=,.,,,~I77M.
...........,+I?NOOOZO8......Z...........:Z.M,,,.O.~+?...+.~.....,,?+??,,:~I7$D.
.............,..,........................:,.D?$+?+??.,~?7.......,::++??::?777D.
.............................$......?....,,7=,.,.::?ZI??~........::IIIIDI777$I.
..........................Z..,......$.7...,~.$....+.+O,.:D......,::III?I$7$7D..
.....................,....,..Z:.=.,.,,.+7,==.O?+~IOO.ID..,+,,...::~77$7I$$77D..
.................,:.:,.............,N..,=.=O.???$ZZ8:IZ,.,~?,:,:::?I7NI77O8D,..
..................$...O8.....,......~.+:,D?..=?$ZZO88IO,.,,INI:::$77DD7$ZO8....
.................$I,,$:,..........,.+7NII?.?,??ZZZOOO?O,.:=?87III77D8??I$8.....
................,I?+.::,7..:.D$...7,.,,ZD~Z:IIO$IOOOO7O::,IIDZ77IZI7~???D,.....
.................,+$:?I:+.I.,.N,,=,I?.,+Z$+OO8:=ZOOOIOO~III7NOIIZ7~:????,......
...................=I+?~,++:::+,~O:,,,?$7$8ZZOOOOOO$?OZZI7IZI::::::+???........
....................77II8.,Z8I::ON::::,IOOOOOOOOOOIIOD+:~::::??,~?II?ID........
...............=77$I?DZIII,I?I~$77~OOI:NZZOOOOO8NIZONI~::,:7III?I7I?8Z$$.,.....
..........??????++?+=+~~::I+I?II7?$7O=+OD88888NOOODNII7I777II??IIIDD7777$.,....
.......D???=..............,.:II8?I?$MDZ$7888OOO8N8?+?IIII77:,?M8D8777$$$7$.....
......$I?.....................??IN?.,$II?O88NNDOO?+?++II7I8DNZD77ZO7DOD777+....
.....7?++??+.........~~.........I=?.,:?7ZO87$NZ8N8ZZ??I+Z8777$$7II7777D$Z77....
....7I,...,..,......:+???,....,..I,=,,,ZZODO$NZOO777?77$$$???II$7777777$$7$....
..,77=...,.,......~I~.,=???,.:,.,,:~+.DO8O$$$NO8ZD77I?78?+IIZ77$$777777$$7Z,...
..+7??...I$ZI?......,??$..~??.I7,.,,Z+DZOZ?7$8O8IZ77?Z,.~?$~.....,,+N7777$$+...
..,7??~,=N7II$O7II,....:??I~..,?O+,=~?8ZZ$I7?OOO?Z77=..+$.............:7N$$$...
...$II,.,N$$Z7III7O$?+...,I?D?,,,?8:??DO8$D$IOO8?+N+..7.......I=...~??,.I7O$...
...N7I:.,,D$$O7$II?I$D77+~..?IID?.:ID7?8O7O$?OODO?$,.D,.......ZO.~??IIIII$$$M..
..,.IZI:.?+,Z$$N$IIII$77$Z$7+++?7777$$.8$777?ZZOD?8.+.,+:....,$Z.?II?7$III$$$..
....IIN77,,O77$$7O$$7$7$$$$$$877II7$NN,$$$7ZDOOZ+Z8.:.+??....:?+.III77$7$7$$O7.
....NII,7II,.Z$77$$N7$7$$$$$$777$7O7$~??D$$DNZOOOO8+,.+??....~I,.IIII77$$$$$Z8.
....=?I,.N7I?:..Z777ID7D7IDZZNNNDND8D???ZD8NMZOOOOO??.~??.++.~I.=IIIII$7$$$$$ZI
.....III,.~77I?III8$8D777$77$.......??++....:I$ZZZNI8,.??=??.=D.I77III$777$$$ZZ
.....7?I??..N$77$777777777$7$.......:M??+...,??Z8..77I.+????:~..I77?III$$7$$$ZZ
.....77$IIII.,D$7777777?I$7D78.........,N...,O$D...77I,??????,.??77IIII?$$7$$ZZ
.....N7777IIII,$D77777~?$77$$7...............~8.....$$?.?????7.I7777?IIII$$$$ZZ
.....~$$$777$7I$7$D$D.+7777I7N.......................+?II7I??.,I7777IIIII?$$OZZ
......I7$7777777777Z.?7777?I7.........................?II777?.II7777IIIIIII$ZZZ
........D7$$$$$777.,77777??7N.........................N?II77O.?I7777II?IIII$$ZZ
..........O$$$$$8:?$7777I?I7...........................~$777,=II7777IIIIII77ZZZ


it Goku from dragonball
4111 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
Ahh! Super spam!
And I see nothing but random letters, numbers, and symbals. Perhaps due to my PSPs screen not being a full sized comp screen?
EDIT: Whoa, I just either saw Mario, or Goku....
2441 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / USA
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
I don't see anything but good job since it looks like you took a lot of effort
maybe if I try looking at it from far away...
2441 cr points
Send Message: Send PM GB Post
25 / F / USA
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
*tried it*
now i see a girl in a dress, idk what character though
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
this is a game fo sho reported

831 cr points
Send Message: Send PM GB Post
29 / F / Look behind you.
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
I bet it's a self portrait. Or a plane? No a car!!!

Really though, I don't see anything.
7886 cr points
Send Message: Send PM GB Post
32 / M / Melbourne
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
goku san
46535 cr points
Send Message: Send PM GB Post
Offline
Posted 12/20/07 , edited 12/21/07
goku

locked
You must be logged in to post.