Post Reply 2010 Aquamarine
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 3/6/10 , edited 3/6/10
This thread will focus on the Aquamarine Period.
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 3/21/10 , edited 3/21/10
ARENA 01: Shana [[Fate Testarossa]]
ARENA 02: [[Fujibayashi Kyō]] Ikaros
ARENA 03: [[Shiina Minatsu]] Holo
ARENA 04: [[Sakurano Kurimu]] Takamachi Nanoha
ARENA 05: [[Asahina Mikuru]] Konjiki no Yami
ARENA 06: [[Shiina Mafuyu]] Aisaka Taiga
ARENA 07: Sakagami Tomoyo [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 08: Tōsaka Rin [[Maria]]
ARENA 09: [[Izumi Konata]] Akaba Chizuru
ARENA 10: [[C.C.]] Hirasawa Yui
ARENA 11: [[Nagato Yuki]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 12: Akiyama Mio [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 13: Illyasviel von Einzbern [[Furude Hanyū]]
ARENA 14: [[Suzumiya Haruhi]] Saber
ARENA 15: Haramura Nodoka [[Fujibayashi Ryō]]
ARENA 16: [[Kushieda Minori]] Okazaki Ushio
ARENA 17: [[Sengoku Nadeko]] Furukawa Nagisa
ARENA 18: Hirasawa Ui [[Fukuji Mihoko]]
ARENA 19: [[Hiiragi Tsukasa]] Ibuki Fūko
ARENA 20: [[Nymph]] Minami Chiaki
ARENA 21: [[Furude Rika]] Saten Ruiko
ARENA 22: Nakano Azusa [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 23: Misaka Mikoto [[Hiiragi Kagami]]
ARENA 24: Kawashima Ami [[Sunohara Mei]]
ARENA 25: [[Saginomiya Isumi]] Louise Vallière
ARENA 26: [[Akeno Mihoshi]] Noda Megumi
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 3/23/10 , edited 3/23/10
Aquamarine 2

ARENA 01: [[Shiina Minatsu]] Fukuji Mihoko
ARENA 02: [[Asahina Mikuru]] Sakagami Tomoyo
ARENA 03: [[Furude Hanyū]] Akiyama Mio
ARENA 04: Hirasawa Ui [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 05: Takamachi Nanoha [[Fujibayashi Ryō]]
ARENA 06: [[Fate Testarossa]] Kawashima Ami
ARENA 07: Shiina Mafuyu [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 08: [[Nagato Yuki]] Okazaki Ushio
ARENA 09: [[Suzumiya Haruhi]] Kushieda Minori
ARENA 10: Konjiki no Yami [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 11: Haramura Nodoka [[Furukawa Nagisa]]
ARENA 12: Hirasawa Yui [[Sengoku Nadeko]]
ARENA 13: Aisaka Taiga [[Louise Vallière]]
ARENA 14: [[Akaba Chizuru]] Minami Chiaki
ARENA 15: Illyasviel von Einzbern [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 16: [[Holo]] Nakano Azusa
ARENA 17: Sunohara Mei [[Shana]]
ARENA 18: [[Saten Ruiko]] Misaka Mikoto
ARENA 19: [[C.C.]] Nymph
ARENA 20: Ibuki Fūko [[Hiiragi Kagami]]
ARENA 21: [[Hiiragi Tsukasa]] Saber
ARENA 22: Tōsaka Rin [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 23: Sakurano Kurimu [[Izumi Konata]]
ARENA 24: [[Furude Rika]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 25: Ikaros [[Maria]]
ARENA 26: Kōsaka Tamaki [[Miyazaki Nodoka]]
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 3/25/10 , edited 3/25/10
ARENA 01: [[Sunohara Mei]] Saten Ruiko
ARENA 02: Fukuji Mihoko [[Aisaka Taiga]]
ARENA 03: Maria [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 04: Haramura Nodoka [[Shana]]
ARENA 05: Kawashima Ami [[Holo]]
ARENA 06: Tōsaka Rin [[Asahina Mikuru]]
ARENA 07: [[Nagato Yuki]] Fujibayashi Ryō
ARENA 08: [[Izumi Konata]] Illyasviel von Einzbern
ARENA 09: [[Sengoku Nadeko]] Kushieda Minori
ARENA 10: [[Saber]] Nymph
ARENA 11: [[Hiiragi Tsukasa]] Louise Vallière
ARENA 12: [[Ichinose Kotomi]] Sanzen'in Nagi
ARENA 13: [[Saginomiya Isumi]] Nakano Azusa
ARENA 14: Minami Chiaki [[Misaka Mikoto]]
ARENA 15: Hirasawa Yui [[Ibuki Fūko]]
ARENA 16: [[Akiyama Mio]] Hirasawa Ui
ARENA 17: Ikaros [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 18: [[Fujibayashi Kyō]] Konjiki no Yami
ARENA 19: [[Furude Hanyū]] Okazaki Ushio
ARENA 20: [[Takamachi Nanoha]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 21: [[Furude Rika]] Sakurano Kurimu
ARENA 22: Shiina Mafuyu [[C.C.]]
ARENA 23: [[Hiiragi Kagami]] Akaba Chizuru
ARENA 24: [[Fate Testarossa]] Shiina Minatsu
ARENA 25: Furukawa Nagisa [[Suzumiya Haruhi]]
ARENA 26: Excel [[Niche]]
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 3/28/10 , edited 3/29/10
ARENA 01: [[Asahina Mikuru]] Ikaros
ARENA 02: Hirasawa Yui [[Saber]]
ARENA 03: [[C.C.]] Hiiragi Tsukasa
ARENA 04: [[Furukawa Nagisa]] Okazaki Ushio
ARENA 05: [[Aisaka Taiga]] Nakano Azusa
ARENA 06: [[Akiyama Mio]] Sengoku Nadeko
ARENA 07: Holo [[Shana]]
ARENA 08: [[Maria]] Konjiki no Yami
ARENA 09: Fukuji Mihoko [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 10: [[Nagato Yuki]] Sakurano Kurimu
ARENA 11: [[Suzumiya Haruhi]] Fate Testarossa
ARENA 12: [[Fujibayashi Kyō]] Sakagami Tomoyo
ARENA 13: [[Louise Vallière]] Takamachi Nanoha
ARENA 14: [[Hiiragi Kagami]] Sanzen'in Nagi
ARENA 15: [[Sunohara Mei]] Shiina Minatsu
ARENA 16: Senjōgahara Hitagi [[Shiina Mafuyu]]
ARENA 17: [[Kawashima Ami]] Minami Chiaki
ARENA 18: [[Ichinose Kotomi]] Furude Hanyū
ARENA 19: Tōsaka Rin [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 20: Haramura Nodoka [[Kushieda Minori]]
ARENA 21: [[Furude Rika]] Fujibayashi Ryō
ARENA 22: Hirasawa Ui [[Illyasviel von Einzbern]]
ARENA 23: Akaba Chizuru [[Saten Ruiko]]
ARENA 24: [[Ibuki Fūko]] Nymph
ARENA 25: Misaka Mikoto [[Izumi Konata]]
ARENA 26: Tabitha [[Hecate]]
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 3/30/10 , edited 3/31/10
ARENA 01: [[Tōsaka Rin]] Ikaros
ARENA 02: [[Fujibayashi Kyō]] Maria
ARENA 03: Sakurano Kurimu [[Fujibayashi Ryō]]
ARENA 04: Sunohara Mei [[Fate Testarossa]]
ARENA 05: [[Fukuji Mihoko]] Nakano Azusa
ARENA 06: Takamachi Nanoha [[C.C.]]
ARENA 07: Furude Rika [[Nagato Yuki]]
ARENA 08: [[Hiiragi Kagami]] Saten Ruiko
ARENA 09: [[Louise Vallière]] Shiina Mafuyu
ARENA 10: Shiina Minatsu [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 11: Senjōgahara Hitagi [[Hiiragi Tsukasa]]
ARENA 12: [[Sanzen'in Nagi]] Furude Hanyū
ARENA 13: [[Akaba Chizuru]] Furukawa Nagisa
ARENA 14: [[Suzumiya Haruhi]] Okazaki Ushio
ARENA 15: Aisaka Taiga [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 16: [[Shana]] Kawashima Ami
ARENA 17: [[Asahina Mikuru]] Katsura Hinagiku
ARENA 18: Ibuki Fūko [[Saber]]
ARENA 19: [[Sengoku Nadeko]] Haramura Nodoka
ARENA 20: [[Misaka Mikoto]] Kushieda Minori
ARENA 21: Minami Chiaki [[Izumi Konata]]
ARENA 22: Hirasawa Ui [[Holo]]
ARENA 23: [[Akiyama Mio]] Illyasviel von Einzbern
ARENA 24: Konjiki no Yami [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 25: Hirasawa Yui [[Nymph]]
ARENA 26: [[Maetel]] Nausicaä
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/1/10 , edited 4/2/10
ARENA 01: [[Saginomiya Isumi]] Kushieda Minori
ARENA 02: [[Katsura Hinagiku]] Maria
ARENA 03: Nagato Yuki [[C.C.]]
ARENA 04: [[Ichinose Kotomi]] Akiyama Mio
ARENA 05: Hirasawa Yui [[Furude Hanyū]]
ARENA 06: Holo [[Sunohara Mei]]
ARENA 07: [[Fujibayashi Kyō]] Asahina Mikuru
ARENA 08: [[Hiiragi Kagami]] Haramura Nodoka
ARENA 09: Sengoku Nadeko [[Saten Ruiko]]
ARENA 10: [[Furukawa Nagisa]] Misaka Mikoto
ARENA 11: Shiina Minatsu [[Shana]]
ARENA 12: [[Suzumiya Haruhi]] Minami Chiaki
ARENA 13: Nakano Azusa [[Louise Vallière]]
ARENA 14: Sakurano Kurimu [[Hiiragi Tsukasa]]
ARENA 15: [[Sanzen'in Nagi]] Hirasawa Ui
ARENA 16: [[Fate Testarossa]] Fujibayashi Ryō
ARENA 17: [[Nymph]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 18: [[Shiina Mafuyu]] Fukuji Mihoko
ARENA 19: Kawashima Ami [[Furude Rika]]
ARENA 20: Konjiki no Yami [[Tōsaka Rin]]
ARENA 21: Aisaka Taiga [[Akaba Chizuru]]
ARENA 22: Ikaros [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 23: Takamachi Nanoha [[Saber]]
ARENA 24: [[Illyasviel von Einzbern]] Ibuki Fūko
ARENA 25: [[Izumi Konata]] Okazaki Ushio
ARENA 26: Naegino Sora [[Suzumiya Akane]]
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/4/10 , edited 4/4/10
ARENA 01: [[Louise Vallière]] Fukuji Mihoko
ARENA 02: [[Furude Hanyū]] Hirasawa Ui
ARENA 03: [[Senjōgahara Hitagi]] Hirasawa Yui
ARENA 04: Misaka Mikoto [[Aisaka Taiga]]
ARENA 05: Furude Rika [[C.C.]]
ARENA 06: [[Fate Testarossa]] Holo
ARENA 07: Tōsaka Rin [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 08: [[Asahina Mikuru]] Maria
ARENA 09: Furukawa Nagisa [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 10: [[Nymph]] Sunohara Mei
ARENA 11: [[Nagato Yuki]] Akiyama Mio
ARENA 12: [[Fujibayashi Kyō]] Katsura Hinagiku
ARENA 13: Haramura Nodoka [[Saten Ruiko]]
ARENA 14: [[Shiina Mafuyu]] Nakano Azusa
ARENA 15: [[Akaba Chizuru]] Kushieda Minori
ARENA 16: Izumi Konata [[Suzumiya Haruhi]]
ARENA 17: Ibuki Fūko [[Takamachi Nanoha]]
ARENA 18: Konjiki no Yami [[Ikaros]]
ARENA 19: Saber [[Shana]]
ARENA 20: [[Hiiragi Tsukasa]] Fujibayashi Ryō
ARENA 21: [[Okazaki Ushio]] Minami Chiaki
ARENA 22: Kawashima Ami [[Shiina Minatsu]]
ARENA 23: [[Ichinose Kotomi]] Illyasviel von Einzbern
ARENA 24: [[Hiiragi Kagami]] Sengoku Nadeko
ARENA 25: Sakurano Kurimu [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 26: Yuffie Kisaragi [[KOS-MOS]]
You must be logged in to post.