Post Reply 2010 Topaz
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/11/10 , edited 4/11/10
ARENA 01: Katsura Hinagiku [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 02: [[Illyasviel von Einzbern]] Saten Ruiko
ARENA 03: Aisaka Taiga [[Senjōgahara Hitagi]]
ARENA 04: [[Asahina Mikuru]] Hiiragi Tsukasa
ARENA 05: Sunohara Mei [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 06: [[Saber]] Shiina Mafuyu
ARENA 07: Holo [[Akaba Chizuru]]
ARENA 08: Konjiki no Yami [[Furude Rika]]
ARENA 09: [[Fukuji Mihoko]] Minami Chiaki
ARENA 10: Izumi Konata [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 11: [[Ikaros]] Haramura Nodoka
ARENA 12: Hirasawa Ui [[Fujibayashi Ryō]]
ARENA 13: Hirasawa Yui [[Maria]]
ARENA 14: [[Hiiragi Kagami]] Akiyama Mio
ARENA 15: Shiina Minatsu [[Sengoku Nadeko]]
ARENA 16: Kushieda Minori [[Furude Hanyū]]
ARENA 17: Furukawa Nagisa [[Sakurano Kurimu]]
ARENA 18: Misaka Mikoto [[Fate Testarossa]]
ARENA 19: [[Louise Vallière]] Ibuki Fūko
ARENA 20: Shana [[Suzumiya Haruhi]]
ARENA 21: Tōsaka Rin [[Takamachi Nanoha]]
ARENA 22: Nagato Yuki [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 23: Okazaki Ushio [[Kawashima Ami]]
ARENA 24: Nymph [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 25: Nakano Azusa [[C.C.]]
ARENA 26: Tennos Athena [[Tōdō Lilicia]]
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/13/10 , edited 4/13/10
ARENA 01: [[Hiiragi Kagami]] Kushieda Minori
ARENA 02: Nakano Azusa [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 03: Hirasawa Ui [[Shiina Minatsu]]
ARENA 04: [[Takamachi Nanoha]] Nymph
ARENA 05: Louise Vallière [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 06: Saten Ruiko [[Saber]]
ARENA 07: Fujibayashi Ryō [[C.C.]]
ARENA 08: [[Shana]] Furude Hanyū
ARENA 09: Haramura Nodoka [[Akaba Chizuru]]
ARENA 10: Konjiki no Yami [[Aisaka Taiga]]
ARENA 11: Sunohara Mei [[Akiyama Mio]]
ARENA 12: [[Suzumiya Haruhi]] Furude Rika
ARENA 13: [[Tōsaka Rin]] Holo
ARENA 14: Hiiragi Tsukasa [[Nagato Yuki]]
ARENA 15: [[Asahina Mikuru]] Shiina Mafuyu
ARENA 16: [[Izumi Konata]] Hirasawa Yui
ARENA 17: Kawashima Ami [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 18: [[Ibuki Fūko]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 19: [[Furukawa Nagisa]] Minami Chiaki
ARENA 20: [[Okazaki Ushio]] Misaka Mikoto
ARENA 21: Sengoku Nadeko [[Sakurano Kurimu]]
ARENA 22: [[Maria]] Fukuji Mihoko
ARENA 23: [[Ichinose Kotomi]] Ikaros
ARENA 24: [[Sakagami Tomoyo]] Saginomiya Isumi
ARENA 25: Illyasviel von Einzbern [[Fate Testarossa]]
ARENA 26: [[Harada Riku]] Rosemary Applefield
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/15/10 , edited 4/15/10
ARENA 01: Holo [[Furude Rika]]
ARENA 02: Okazaki Ushio [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 03: [[Asahina Mikuru]] Sengoku Nadeko
ARENA 04: [[Saginomiya Isumi]] Izumi Konata
ARENA 05: [[Katsura Hinagiku]] Haramura Nodoka
ARENA 06: Maria [[Suzumiya Haruhi]]
ARENA 07: [[Kushieda Minori]] Nakano Azusa
ARENA 08: Sakurano Kurimu [[Illyasviel von Einzbern]]
ARENA 09: Akaba Chizuru [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 10: [[Louise Vallière]] Furude Hanyū
ARENA 11: Ibuki Fūko [[Tōsaka Rin]]
ARENA 12: [[Ichinose Kotomi]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 13: Nymph [[Shana]]
ARENA 14: [[Fate Testarossa]] Takamachi Nanoha
ARENA 15: [[Hirasawa Yui]] Kawashima Ami
ARENA 16: [[Hiiragi Tsukasa]] Saten Ruiko
ARENA 17: Furukawa Nagisa [[Shiina Mafuyu]]
ARENA 18: [[C.C.]] Sanzen'in Nagi
ARENA 19: Hirasawa Ui [[Saber]]
ARENA 20: [[Fujibayashi Ryō]] Akiyama Mio
ARENA 21: Konjiki no Yami [[Sunohara Mei]]
ARENA 22: Fukuji Mihoko [[Nagato Yuki]]
ARENA 23: [[Aisaka Taiga]] Minami Chiaki
ARENA 24: Misaka Mikoto [[Ikaros]]
ARENA 25: [[Hiiragi Kagami]] Shiina Minatsu
ARENA 26: [[Lisa]] Lucy Heartfilia
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/18/10 , edited 4/18/10
ARENA 01: [[Saber]] Sakurano Kurimu
ARENA 02: Hirasawa Yui [[Nagato Yuki]]
ARENA 03: [[Asahina Mikuru]] Fukuji Mihoko
ARENA 04: Sengoku Nadeko [[Misaka Mikoto]]
ARENA 05: Haramura Nodoka [[Illyasviel von Einzbern]]
ARENA 06: [[C.C.]] Konjiki no Yami
ARENA 07: [[Hiiragi Tsukasa]] Takamachi Nanoha
ARENA 08: [[Akaba Chizuru]] Okazaki Ushio
ARENA 09: [[Ichinose Kotomi]] Sunohara Mei
ARENA 10: Shana [[Izumi Konata]]
ARENA 11: [[Saten Ruiko]] Furukawa Nagisa
ARENA 12: Ikaros [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 13: Shiina Minatsu [[Furude Hanyū]]
ARENA 14: [[Kawashima Ami]] Hirasawa Ui
ARENA 15: [[Furude Rika]] Nymph
ARENA 16: [[Fujibayashi Ryō]] Ibuki Fūko
ARENA 17: Sanzen'in Nagi [[Suzumiya Haruhi]]
ARENA 18: [[Hiiragi Kagami]] Fate Testarossa
ARENA 19: Holo [[Akiyama Mio]]
ARENA 20: [[Kushieda Minori]] Minami Chiaki
ARENA 21: [[Maria]] Louise Vallière
ARENA 22: [[Katsura Hinagiku]] Nakano Azusa
ARENA 23: Aisaka Taiga [[Tōsaka Rin]]
ARENA 24: [[Sakagami Tomoyo]] Senjōgahara Hitagi
ARENA 25: [[Fujibayashi Kyō]] Shiina Mafuyu
ARENA 26: [[Alice Margatroid]] Kirisame Marisa
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/20/10 , edited 4/21/10
ARENA 01: [[Holo]] Haramura Nodoka
ARENA 02: Ikaros [[Hirasawa Yui]]
ARENA 03: Akaba Chizuru [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 04: [[Sengoku Nadeko]] Minami Chiaki
ARENA 05: [[Katsura Hinagiku]] Ibuki Fūko
ARENA 06: [[Senjōgahara Hitagi]] Konjiki no Yami
ARENA 07: Sunohara Mei [[Hiiragi Kagami]]
ARENA 08: [[Furukawa Nagisa]] Shiina Minatsu
ARENA 09: Aisaka Taiga [[Furude Rika]]
ARENA 10: Misaka Mikoto [[Illyasviel von Einzbern]]
ARENA 11: Nagato Yuki [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 12: Hirasawa Ui [[Izumi Konata]]
ARENA 13: Louise Vallière [[Sakagami Tomoyo]]
ARENA 14: Shiina Mafuyu [[Hiiragi Tsukasa]]
ARENA 15: Kawashima Ami [[Akiyama Mio]]
ARENA 16: Takamachi Nanoha [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 17: [[Tōsaka Rin]] Nymph
ARENA 18: Saten Ruiko [[Fate Testarossa]]
ARENA 19: [[C.C.]] Maria
ARENA 20: [[Fujibayashi Ryō]] Nakano Azusa
ARENA 21: Saber [[Asahina Mikuru]]
ARENA 22: Fukuji Mihoko [[Sakurano Kurimu]]
ARENA 23: Kushieda Minori [[Shana]]
ARENA 24: [[Suzumiya Haruhi]] Furude Hanyū
ARENA 25: Okazaki Ushio [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 26: Candice Ardlay [[Oscar François de Jarjayes]]
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/22/10 , edited 4/23/10
ARENA 01: Nagato Yuki [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 02: Asahina Mikuru [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 03: Kawashima Ami [[Illyasviel von Einzbern]]
ARENA 04: Fujibayashi Ryō [[Sanzen'in Nagi]]
ARENA 05: Konjiki no Yami [[Sengoku Nadeko]]
ARENA 06: [[Maria]] Misaka Mikoto
ARENA 07: Kushieda Minori [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 08: [[Katsura Hinagiku]] Akaba Chizuru
ARENA 09: Hirasawa Ui [[Senjōgahara Hitagi]]
ARENA 10: [[Hiiragi Tsukasa]] Holo
ARENA 11: Akiyama Mio [[C.C.]]
ARENA 12: Ibuki Fūko [[Furude Rika]]
ARENA 13: Minami Chiaki [[Shiina Mafuyu]]
ARENA 14: [[Sunohara Mei]] Hirasawa Yui
ARENA 15: [[Fate Testarossa]] Nymph
ARENA 16: [[Furude Hanyū]] Sakurano Kurimu
ARENA 17: [[Sakagami Tomoyo]] Haramura Nodoka
ARENA 18: Shiina Minatsu [[Saber]]
ARENA 19: [[Shana]] Takamachi Nanoha
ARENA 20: [[Nakano Azusa]] Okazaki Ushio
ARENA 21: Saten Ruiko [[Tōsaka Rin]]
ARENA 22: [[Izumi Konata]] Louise Vallière
ARENA 23: Aisaka Taiga [[Furukawa Nagisa]]
ARENA 24: Ikaros [[Hiiragi Kagami]]
ARENA 25: [[Suzumiya Haruhi]] Fukuji Mihoko
ARENA 26: [[Hōjō Satoko]] Perrine-H. Clostermann
Moderator
1860 cr points
Send Message: Send PM GB Post
36 / M / -7
Offline
Posted 4/25/10 , edited 4/25/10
ARENA 01: Maria [[Saginomiya Isumi]]
ARENA 02: [[Sunohara Mei]] Hirasawa Ui
ARENA 03: [[Saten Ruiko]] Minami Chiaki
ARENA 04: [[Saber]] Akiyama Mio
ARENA 05: [[Hiiragi Kagami]] Izumi Konata
ARENA 06: [[Illyasviel von Einzbern]] Shiina Minatsu
ARENA 07: [[Fate Testarossa]] Hirasawa Yui
ARENA 08: Sakurano Kurimu [[Senjōgahara Hitagi]]
ARENA 09: [[Tōsaka Rin]] Shiina Mafuyu
ARENA 10: [[Asahina Mikuru]] Akaba Chizuru
ARENA 11: [[Sanzen'in Nagi]] Holo
ARENA 12: [[Hiiragi Tsukasa]] Nymph
ARENA 13: [[Louise Vallière]] Ikaros
ARENA 14: Aisaka Taiga [[Fujibayashi Kyō]]
ARENA 15: [[Furude Rika]] Takamachi Nanoha
ARENA 16: [[C.C.]] Ibuki Fūko
ARENA 17: Furude Hanyū [[Fujibayashi Ryō]]
ARENA 18: [[Sakagami Tomoyo]] Nakano Azusa
ARENA 19: Kawashima Ami [[Ichinose Kotomi]]
ARENA 20: Haramura Nodoka [[Okazaki Ushio]]
ARENA 21: Konjiki no Yami [[Fukuji Mihoko]]
ARENA 22: Nagato Yuki [[Shana]]
ARENA 23: Kushieda Minori [[Furukawa Nagisa]]
ARENA 24: Misaka Mikoto [[Katsura Hinagiku]]
ARENA 25: Sengoku Nadeko [[Suzumiya Haruhi]]
ARENA 26: Alisa Bannings [[Hinaichigo]]
You must be logged in to post.