First  Prev  1  2  3  Next  Last
| GAME | Dugtungan Game
709 cr points
Send Message: Send PM GB Post
19 / F / Where Daniel Padi...
Offline
Posted 4/23/11 , edited 4/23/11
kaya nlalong kumalat ang apoy.......
214 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M
Offline
Posted 4/23/11 , edited 4/23/11
umabot ang apoy sa fire truck at nasunog ito
660 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / Davao City
Offline
Posted 4/24/11 , edited 4/24/11
at biglang umulan ng malakas at napatay ang apoy
Posted 4/26/11 , edited 4/26/11
ngunit sa kasamaang palad . . .
39 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / M / Earth.nuff said x...
Offline
Posted 4/26/11 , edited 4/26/11
ako ay biglang nadapa at umiyak dahil ...
774 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / PH
Offline
Posted 4/26/11 , edited 4/26/11
nagkasugat ako sa tuhod
1936 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F
Offline
Posted 4/26/11 , edited 4/26/11
kaya dinala ako sa ospita;
1936 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F
Offline
Posted 4/26/11 , edited 4/26/11
kaya dinala ako sa ospital
774 cr points
Send Message: Send PM GB Post
23 / F / PH
Offline
Posted 4/28/11 , edited 4/28/11
pero may nakita akong daga
1936 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / F
Offline
Posted 4/28/11 , edited 4/28/11
kaya ako ay napatili...
898 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / F / Philippines
Offline
Posted 5/19/11 , edited 5/19/11
napatalon ng 3247183657329 na beses at tumili ulit ng,,,
1530 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / M / there ------>
Offline
Posted 5/21/11 , edited 5/21/11
89 892 814 325 234 na beses at hindi pa rin paos......
291 cr points
Send Message: Send PM GB Post
21 / M / in your heart
Offline
Posted 5/27/11 , edited 5/27/11
hangang na tapos, kumain na siya ng saging
188 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Philippines...
Offline
Posted 6/4/11 , edited 6/5/11
habang siya ay kumakain ng saging.... tumunog ang alarm clock at nagising n sya.....
33 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / Sweden
Offline
Posted 9/12/11 , edited 9/12/11
at napaisip ng: "haaay, isang panaginip lang pala!"
*pero sayang yung saging.. *
ngunit..
First  Prev  1  2  3  Next  Last
You must be logged in to post.