First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last

[GAME] Hey! Say! Survive!

Member
4613 cr points
Send Message: Send PM GB Post
24 / F / Akihabara, Tokyo,...
Offline
Posted 2/23/08 , edited 2/23/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 15
Arioka Daiki 12 (can i add more?)
Yabu Kota 6
Nakajima Yuto 13
Morimoto Ryutaro 11
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 6
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 9

sorry but i like most of them.......
Member
11680 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / FT ISLAND's islan...
Offline
Posted 2/23/08 , edited 2/24/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 15
Arioka Daiki 12
Yabu Kota 6
Nakajima Yuto 13
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 9
Member
26851 cr points
Send Message: Send PM GB Post
34 / M / Few kilometres fr...
Offline
Posted 2/23/08 , edited 2/24/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 16
Arioka Daiki 12
Yabu Kota 5
Nakajima Yuto 13
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 9
Posted 2/24/08 , edited 2/24/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 12
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 13
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 9

<yabu-kun, gomen!...>
Member
2949 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / SD
Offline
Posted 2/24/08 , edited 2/24/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 13
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 6
Takaki Yuya 9
487 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / F / America
Offline
Posted 2/24/08 , edited 2/24/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 6
Yaotome Hikaru 6
Takaki Yuya 9
Member
15283 cr points
Send Message: Send PM GB Post
22 / F / in a box under th...
Offline
Posted 2/24/08 , edited 2/24/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 6
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 8
Posted 2/24/08 , edited 2/25/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 13
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 8
Member
26851 cr points
Send Message: Send PM GB Post
34 / M / Few kilometres fr...
Offline
Posted 2/24/08 , edited 2/25/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 8
Takaki Yuya 8
Member
2204 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / Flailing Over Tak...
Offline
Posted 2/25/08 , edited 2/25/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 4
Yaotome Hikaru 8
Takaki Yuya 9
Member
26851 cr points
Send Message: Send PM GB Post
34 / M / Few kilometres fr...
Offline
Posted 2/26/08 , edited 2/26/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 3
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 5
Yaotome Hikaru 8
Takaki Yuya 9
Member
11680 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / FT ISLAND's islan...
Offline
Posted 2/27/08 , edited 2/27/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 4
Yaotome Hikaru 8
Takaki Yuya 9

noo.. Yabuu!!!
Member
2204 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / Flailing Over Tak...
Offline
Posted 2/27/08 , edited 2/27/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 4
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 3
Yaotome Hikaru 8
Takaki Yuya 10
Member
11680 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / FT ISLAND's islan...
Offline
Posted 2/28/08 , edited 2/28/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 5
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 2
Yaotome Hikaru 8
Takaki Yuya 10
Member
2204 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / Flailing Over Tak...
Offline
Posted 2/28/08 , edited 2/29/08
Yamada Ryosuke 19
Chinen Yuuri 17
Arioka Daiki 13
Yabu Kota 5
Nakajima Yuto 12
Morimoto Ryutaro 12
Inoo Kei 7
Okamoto Keito 2
Yaotome Hikaru 7
Takaki Yuya 11
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.