First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
Post Reply │GAME│Tagalog
Citizen
4628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Pearl of the Orient
Offline
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
haha well funny translation:

kumakain aku ng kulgit

yung matino:

kumakain ako ng panlines ng ipen haha


translate this:

the bottle was empty yet, they filled it with little empty bottles inside the bottle, so the bottle was filled with empty bottle
Co-Admin (on leave)
3532 cr points
Send Message: Send PM GB Post
30 / M / Heaven
Offline
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
ang bote ay wala pang laman kaya nilagyan nila ito ng mga maliliit na bote sa loob ng bote kaya ang bote ay napuno ng boteng walang laman.

translate this:

No ID, no entry... (haaay wala talaga akong maisip)
Citizen
4628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Pearl of the Orient
Offline
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
kapag ikaw, wala kang pagkakakilanlan o bagay na makakapag kumpirmang taga dito ka, hindi ka maaaring makapasok, klaro? (klaro lady L lolz)

translate this:

one two three four five six seven seven seven (wala din ako ma isip haha)
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
isa dalawa tatlo apat lima anim[e] pito pito pito

translate:

makasarili si amstrada... gusto kasi niya na siya'y bansagang AMY

haha.
Citizen
4628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Pearl of the Orient
Offline
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
she wants another name haha

translate:

she already has a name but she wants another one to be the other one thats not her name
Citizen
16700 cr points
Send Message: Send PM GB Post
F / in the Anime world
Offline
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
meron na siyang pangalan pero gusto pa rin niya ng ibang pangalan na hindi sa kanya.. (tama vah?)


paki translate:
do not do unto others what you dont want others do unto you.. (golden rules)
Citizen
4628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Pearl of the Orient
Offline
Posted 3/4/08 , edited 4/12/08
kung ayaw mong manakawan, wag kang magnakaw (haha rules)

theres this lad with a ladder and the lad climbed the ladder but the ladder was pulled by a laddy and the lad falls and have bad landing
Citizen
7452 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Integrated Data E...
Offline
Posted 3/5/08 , edited 4/12/08
Meron ditong, isang lalaki na mayroong hagdanan at ang lalaki na to ay inakyat ang hagdanan pero hinugot ang hagdanan ng isang babae at bumagsak ang lalaki at pangit ang kanyang pagbagsak

Ang haba hahahaha


The cow jumped over the sun, the cow passed it but when he landed on Earth he became a burger steak.
Citizen
9024 cr points
Send Message: Send PM GB Post
27 / M / tabi tabi
Offline
Posted 3/5/08 , edited 4/12/08
ang baka ay tumalon sa ibabaw ng araw nakadaan yung baka pero nang bumagsak na sya sa mundo naging patis na sya.the quick gray fox jumps over the lazy dog
Citizen
4628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Pearl of the Orient
Offline
Posted 3/5/08 , edited 4/12/08
maliksing kulay abong lobo lumundag sa pu~toooooot~tooooooooot~ang aso

translate:
i wonder why chocolate is so sweet and medecines are so bitter
Posted 3/5/08 , edited 4/12/08
nagtataka ako kung bakit ang tsokolate ay matamis at ang mga medisina ay mapait...


translate:
The area planted with conifers is approximately 4000 hectares...
Citizen
7452 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / M / Integrated Data E...
Offline
Posted 3/7/08 , edited 4/12/08
Translated :
Ang lugar na may nakatanim na mga conifers ay ikinahuhulugan na apat na libong hektarya...

Translate~
When people sleep, they dream and people dream because of the state of their mind on process

Posted 3/7/08 , edited 4/12/08
kapag ang taoy natulog, nanaginig sila at ang taoy nanaginip dahil sa estado ng kanilang utak nagpoproseso

translate:
you love me because i love you!
Citizen
3047 cr points
Send Message: Send PM GB Post
26 / F / from d bottom of...
Offline
Posted 3/7/08 , edited 4/12/08
mahal mo ko kasi mahal kita!

translate:

please help out crunchyroll's bandwidth
Citizen
4628 cr points
Send Message: Send PM GB Post
31 / M / Pearl of the Orient
Offline
Posted 3/7/08 , edited 4/12/08
tulungan nating umunlad ang malutong na rolyo

translate and spot letters a to z

the quick brown fox jump over the lazy dogs
First  Prev  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  Next  Last
You must be logged in to post.