Tag » dragon ball z: tattoo historic no saishuu lessen ~freeza ni idonda zetto-senshi son goku no chichi~