« Back to Gifu Dodo!! Kanetsugu and Keiji - Episode 19 - The Ninjas Take Action