« Back to Gifu Dodo!! Kanetsugu and Keiji - Episode 20 - Demon