« Back to Gifu Dodo!! Kanetsugu and Keiji - Episode 5 - Attack on Sado