« Back to Gifu Dodo!! Kanetsugu and Keiji - Episode 9 - The Eccentric, Yoroku