« Back to Hitori No Shita - The Outcast 2 - Episode 0 - Hitori No Shita: Raten Taishou Arc Pre-Broadcast Special