« Back to Hitori No Shita - The Outcast 2 - Episode 1 - Raten Taishou