« Back to Hitori No Shita - The Outcast 2 - Episode 13 - Kourei Kenshou