« Back to Koi Koi Seven - Episode 11 - A Gorgeous Party!? Miya Explodes! Showdown at the Sand Castle.