« Back to Makeruna!! Aku no Gundan! - Episode 10 - Reconciliation