« Back to Moyashimon (Season 1) - Episode 10 - The Gothic Lolita's Kiss