« Back to Moyashimon (Season 1) - Episode 4 - Microbes, Microbes Everywhere