« Back to Mr. Osomatsu - Episode 14 - We Caught a Cold / Todomatsu's Line / Choromatsu-sensei