« Back to Mr. Osomatsu 2nd season - Episode 7 - Osomatsu and Todomatsu